Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στις 19:00, στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» στη Λότζια, θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Καθορισμός ημερήσιου τέλους Λαϊκών αγορών έτους 2024 (απόφαση αρ. 72/2024 Δημοτικής Επιτροπής)

2. Έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηρακλείου έτους 2024 (απόφαση αρ. 73/2024 Δημοτικής Επιτροπής)

Ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα συνίσταται στο γεγονός ότι υφίσταται άμεση ανάγκη δρομολόγησης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος 2024, αμφότερα τα θέματα αποτελούν προαπαιτούμενα για την σύνταξή του και συνεπώς η συζήτησή τους δεν χωρά αναβολή.

Ο Πρόεδρος

Ρυακιωτάκης Παντελής

Τα σχόλια είναι κλειστά.