ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ:Δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας για το ποιοτικό ελληνικό ελαιόλαδο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / CLUSTER ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (AIM-HQ OIL)
Σε νέα τροχιά επιχειρεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο να οδηγήσει την παραγωγή και πιστοποίηση της ποιότητας του Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου στην Ελλάδα.

Η ιδέα αφορά στη δημιουργία ενός Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας (ΣΣΚ)/ Cluster με τη σύμπραξη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή ποιοτικών ελαιοκομικών προϊόντων (ξεπερνούν τις 30, κυρίως στην Περιφέρεια Κρήτης) πάνω σε ένα πιλοτικά χρηματοδοτούμενο ανταγωνιστικό πρόγραμμα με τίτλο:

«Καινοτόμος Ολιστική Προσέγγιση στη Διαμόρφωση Σταθερής και Ύψιστης Ποιότητας του Ελληνικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου (ΕΠΕ) Ελεγχόμενη σε όλα τα Στάδια μιας Ενοποιημένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και State of the Art Τεχνολογίας», με το ακρωνύμιο A.I.Μ.- H.Q. OIL: Artificial Intelligence Machine Learning – High Quality Extra Virgin Olive Oil.

Επιστημονικά υπεύθυνος φορέας του προγράμματος είναι η ερευνητική ομάδα ΑΡΩΓΟΣ AIM-HQ OIL του ΕΛΜΕΠΑ, μέλη της οποίας προέρχονται από την Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και την Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας.
Η οργάνωση της ομάδας ΑΡΩΓΟΣ AIM-HQ OIL ενισχύθηκε οικονομικά από τη δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στα πλαίσια του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) – Άξονας 02”, με την επιτυχή χρηματοδότηση της από το έργο “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός (ΕΚ 651/2014)” (Κωδικός πράξης: ΓΓ1CL-0058778, Αύγουστος 2020).

Πρόσφατα (Αύγουστος 2022) εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση δέκα (10) επιχειρήσεων του cluster AIM-HQ OIL, μέσα από το έργο “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” του ιδίου φορέα χρηματοδότησης (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, Κωδικός πράξης: ΓΓ2CL-0362777).

Πρόκειται για τις εταιρείες – μέλη του AIM-HQ OIL:
1. ΠΑΝΕΤΑΙΚ Α.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ)
2. HELLENIC INSTRUMENTS IKE (ΑΤΤΙΚΗ)
3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ PLUS ΚΟΙΝΣΕΠ
4. ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ
5. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ ΑΕ
6. ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΜΑΔΑ ΙΚΕ
7. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΕΠΕ
8. ΣΑΒΕΞ ΑΕ (ΑΤΤΙΚΗ)
9. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Ε.Π.Ε.
10. iFORCE (ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ).
Οι εν λόγω επιχειρήσεις θα ακολουθήσουν πιλοτικά το πλαίσιο λειτουργίας του ΣΣΚ/ Cluster AIM-HQ OIL και του προσφερόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και υπηρεσιών της Ομάδας ΑΡΩΓΟΣ-AIM-HQ OIL, για το χρονικό διάστημα των επόμενων 18 μηνών, με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων ελαιοκομικών προϊόντων και νέων συνεργασιών των επιχειρήσεων αυτών για την ανάδειξη της υψηλής τους ποιότητας και της υγειοπροστατευτικής αξίας του Ελληνικού και ιδιαίτερα του Κρητικού Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου.

Η Ομάδα-Αρωγός AIM-HQ OIL θα παρέχει προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, προτάσεις για Επιχειρηματικές Δράσεις Χρηματοδότησης αλλά και πλήρη επιστημονική υποστήριξη μέσα από τα παρακάτω τρία (3) επιστημονικά εργαλεία για μια Ολιστική Προσέγγιση σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και στη διαμόρφωση σταθερής ποιότητας, άριστου Ελληνικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου.
1) Χρήση του Πρότυπου Πειραματικού Ελαιουργείου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (φάση εγκατάστασης στους χώρους του Αγροκτήματος της ΕΛΜΕΠΑ).
2) Μονάδα Εργαστηριακών Χημικών, Βιοχημικών και άλλων Μοριακών Αναλύσεων.
3) Δημιουργία ΨηφιακήςΠλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης & Μηχανικής Μάθησης η οποία θα επεξεργάζεται και θα προβλέπει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Με βάση τα εργαλεία αυτά η Ομάδα-Αρωγός AIM-HQ OIL θα συμβάλλει για το κάθε μέλος του Cluster AIM-HQ OIL, στα παρακάτω αναπτυξιακά πεδία εφαρμογής για την κάθε ελαιοπαραγωγική εταιρεία:
• Βελτιστοποίηση παραγωγής του ελαιοκομικού προϊόντος
• Ανάδειξη του υγειοπροστατευτικού δυναμικού του εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου (ΕΠΕ) με έλεγχο της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής.
• Δημιουργία νέας ετικέτας με τα νέα δεδομένα του ΑΡΩΓΟΣ AIM-HQ OIL με στόχευση συγκεκριμένες αγορές εντός ή εκτός Ελλάδας.
• Δημιουργία νέων συνταγών κοινής ή ατομικής άλεσης.
• Στόχευση σε brand name ελαιόλαδων.
• Διαμόρφωση ενός Νέου Ενιαίου Πρωτοκόλλου Ποιότητας Πρότυπης Λειτουργίας Ελαιουργείου – που θα μπορεί να προτείνει η κάθε Περιφερειακή Αρχή.
• Αναζήτηση αγορών υψηλής ποιότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου στην βέλτιστη δυνατή τιμή.
(Πληροφορίες σχετικά με το Cluster AIM-HQ OIL μπορούν να βρεθούν στο παρακάτω link: https://eadip.hmu.gr/ssk/).

Τα σχόλια είναι κλειστά.