Ελλάδα : ΕΡΩΤΗΣΗ βουλευτών του ΚΚΕ με θέμα: Για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” και το διαγωνισμό πρόσληψης των εργαζομένων

Στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” εργάζονται 3500 εργαζόμενοι σε 875 δομές και προσφέρουν κοινωνική στήριξη και βοήθεια σε πάνω από 100.000 συνανθρώπους μας που εντάσσονται στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, υπερήλικες, κ.ά.).

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” συνεχίζει με εφήμερο χαρακτήρα και είναι κάθε χρονιά στον αέρα, αφού η χρηματοδότησή του είναι λειψή και διατηρείται με συνεχείς παρατάσεις, παραμένοντας μεταξύ φθοράς κι αφθαρσίας.

Με το νόμο 4583/2018 άρθρο 91 δρομολογήθηκε η διαδικασία για την ένταξη του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 91, οι εργαζόμενοι στο “Βοήθεια στο Σπίτι” συνεχίζουν να εργάζονται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί μέχρι 31/12/2019 (άρθρο 153 του νόμου 4483/2017). Επίσης σύμφωνα με την παρ.5 οι εργαζόμενοι στο “Βοήθεια στο Σπίτι” θα συνεχίσουν να απασχολούνται μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις.

Βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν το τέλος του έτους 2019 και ακόμη δεν έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, πράγμα που δημιουργεί την ανησυχία στους εργαζόμενους, ότι βρίσκονται στον “αέρα”.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση, ώστε έγκαιρα να πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός πρόσληψης και τι μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να μην βρεθούν οι εργαζόμενοι τελευταία στιγμή χωρίς ενεργή σύμβαση και χωρίς νομοθετικό πλαίσιο για την μισθοδοσία τους.

Οι βουλευτές

Χρήστος Κατσώτης
Δελής Γιάννης
Καραθανασόπουλος Νίκος
Κομνηνάκα Μαρία
Λαμπρούλης Γιώργος
Μαρίνος Γιώργος
Παπαναστάσης Νίκος
Συντυχάκης Μανώλης

Τα σχόλια είναι κλειστά.