ΕΛΜΕΠΑ: Ρεύμα από ανεμόμυλους Λασιθιώτικου τύπου για όλα τα σπίτια στο Οροπέδιο Λασιθίου

Η ανάπτυξη ενεργειακών ανεμόμυλων Λασιθιώτικου τύπου στο δήμο Οροπεδίου Λασιθίου - "Έπεσαν" οι υπογραφές στο ΕΛΜΕΠΑ για την πρώτη φάση της προγραμματικής σύμβασης

ΕΛΜΕΠΑ: Ρεύμα από ανεμόμυλους Λασιθιώτικου τύπου για όλα τα σπίτια στο Οροπέδιο Λασιθίου

Tο εργαστήριο Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων (ΕρΣυνΕνΣυς.) του ΕΛΜΕΠΑ παρέδωσε σήμερα τα αποτελέσματα των εργασιών της πρώτης φάσης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης του με τίτλο, «Διεπιστημονική διερεύνηση για τη δυνατότητα ανάπτυξης ενεργειακών ανεμόμυλων Λασιθιώτικου τύπου στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου», υπογεγραμμένη από τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, τον Δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννη Στεφανάκη και τον Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καθηγητή Νίκο Κατσαράκη. Υπεύθυνος του προγράμματος αυτού είναι ο καθηγητής Δημήτρης Χρηστάκης, μέλος του ΕρΣυνΕνΣυς.

Το Εργαστήριο αυτό, τα τελευταία 30 χρόνια έχει αναπτύξει ένα ενιαίο τεχνικό, οικονομικό και κοινωνικό θεωρητικό πλαίσιο για την εξοικονόμηση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με πολλές επιτυχημένες εφαρμογές. Πρόταση του Εργαστηρίου, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο αυτής της σύμβασης, είναι η ολοκλήρωση ενός Συστήματος Εγγυημένης Ισχύος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΣΕΙΑΠΕ) στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, ικανό να καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρική Ενέργεια των κατοίκων του και των επισκεπτών του. Η διαθεσιμότητα της ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται να είναι επαρκής και οικονομικά συμφέρουσα να καλύψει όλες τις τοπικές ανάγκες σε οικιστικές, επαγγελματικές και αυτοκινητικές δραστηριότητες.

Βασικό στοιχείο στην σύνθεση αυτού του ΣΕΙΑΠΕ αποτελεί, ο Ηλεκτροπαραγωγός Ανεμόμυλος Λασιθιώτικου τύπου του ΕρΣυνΕνΣυς. που έχει σχεδιαστεί με τις προδιαγραφές μιας σύγχρονης μικρής ανεμογεννήτριας διατηρώντας ταυτόχρονα την μορφή της παραδοσιακής ανεμαντλίας όπως εξελίχθηκε στο οροπέδιο Λασιθίου στα τέλη του 19ου και μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, από ντόπιους τεχνίτες όπως ο ήρωας Εμμανουήλ Παπαδάκης ή ‘Σπιρτοκούτης’, ο Μαρκοστεφανής και πολλοί άλλοι. Ο σύγχρονος Ηλεκτροπαραγωγός Μύλος Λασιθιώτικου Τύπου (ΗλΜυλΛαΤυ) σχεδιάστηκε σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές (IEC61400_2) και δοκιμάζεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ISO17025) για την μέτρηση των χαρακτηριστικών του.

Πρόταση επίσης του Εργαστηρίου ΕρΣυνΕνΣυς είναι η ανάπτυξη ενός Διεθνούς Εκπαιδευτικού Ερευνητικού Σταθμού Μέτρησης Μικρών Ανεμογεννητριών στο Οροπέδιο του Λασιθίου. Ο Σταθμός αυτός σχεδιάζεται να είναι κέντρο μέτρησης μικρών Ανεμογεννητριών σχεδιασμένων και κατασκευασμένων από ομάδες μαθητών και φοιτητών. Στον Σταθμό αυτό θα γίνονται συναντήσεις μαθητών και φοιτητών με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και σύναψη φιλίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Κεντρικός άξονας της όλης προσπάθειας του Εργαστηρίου του ΕΛΜΕΠΑ είναι η ανάδειξη της συμμετρίας μεταξύ του νόμου της φύσης, των τεχνικών κανονισμών και του νόμου του κράτους, όσο αυτή υπάρχει και είναι μετρήσιμη.


neakriti.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.