Έναρξη Συνεργασίας μεταξύ ΕΛΚΕΘΕ & Costa Nostrum.

Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να ανακοινώσουμε στο ευρύ κοινό την έναρξη μιας άκρως σημαίνουσας συνεργασίας, μεταξύ της Costa Nostrum και του ΕΛΚΕΘΕ – Ινστιτούτου Ω-κεανογραφίας.

Σκοπός της νέας συνεργασίας είναι η ανάδειξη, η αξιοποίηση και η προώθηση:

• Του ναυτικού και βιώσιμου τουρισμού, των αειφόρων παραλιών, της θαλάσσιας οικονο-μίας, του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος και η υλοποίηση καινοτόμου κοινής στρατηγικής και συνεργασίας για την ανάπτυξη στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Για να σας παρουσιάσουμε την νέα αυτή συνεργασία, σας προσκαλούμε την Tρίτη 4 Φεβρουα-ρίου 2020 και ώρα 15:00 στο Ενυδρείο Κρήτης-Cretaquarium Θαλασσόκοσμος.

Τα σχόλια είναι κλειστά.