ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ της Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης:Για τους ελαστικά εργαζόμενους στην περιφέρεια Κρήτης.

Προς τον κ. Περιφερειάρχη,

Στην περιφέρεια Κρήτης εργάζονται, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί (και στις 4 ΠΕ) για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω της εμφάνισης και της διασποράς του κορονοϊού και εκτάκτων αναγκών. Από τους παραπάνω εργαζόμενους για ορισμένους παρατάθηκαν οι συμβάσεις εργασίας τους μέχρι τη συμπλήρωση συνολικού διαστήματος μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών και κάποιοι εργάζονται με προσωρινή διαταγή έπειτα από αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων.

Ταυτόχρονα, 228 εργαζόμενοι έχουν προσληφθεί μέσω του Κοινωφελούς Προγράμματος του ΟΑΕΔ του 2020, μπαλώνοντας τα μεγάλα κενά και τις ελλείψεις προσωπικού της περιφέρειας και συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Από το ίδιο πρόγραμμα με προσωρινή διαταγή έπειτα από αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων εργάζονται στην περιφέρεια 48 άτομα.

Τα παραπάνω στοιχεία είναι λίγα από το σύνολο αυτών (πχ εργαζόμενοι με μίσθωση έργου κτλ) που αποδεικνύουν ότι η περιφέρεια Κρήτης υλοποιεί με συνέπεια την πολιτική εμπαιγμού των εργαζόμενων διαχρονικά από τις κυβερνήσεις. Σκόπιμα -παρά τα χιλιάδες κενά στους δήμους και τις Περιφέρειες- απαγορεύουν τις προσλήψεις, σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για την «ανακύκλωση» της ανεργίας και την επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, σε βάρος της μόνιμης εργασίας με πλήρη δικαιώματα. Μάλιστα, η διοίκηση της περιφέρειας με πρόσχημα την υποστελέχωση των υπηρεσιών δρομολογεί την ιδιωτικοποίησή τους, με κοστοβόρες αναθέσεις σε τεχνικούς συμβούλους κτλ.

Η Λαϊκή Συσπείρωση αντιστρατεύεται αυτή την αντιλαϊκή πολιτική της εργασιακής ομηρίας και έχει επανειλημμένως υποβάλει αίτημα στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας για να μην απολυθεί κανένας από τους συμβασιούχους εργαζόμενους και να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου. Είναι απαράδεκτο ενώ η κυβέρνηση- και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς- παρέχει πακτωλό ζεστού χρήματος στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, να μην παίρνει μέτρα για την προστασία του δικαιώματος στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, αλλά και εργαζόμενοι να μένουν άνεργοι χωρίς να έχουν τα βασικά προς το ζην και η περιφέρεια να συνεχίζει την κοροϊδία των συμβασιούχων εργαζόμενων.

Επειδή :
1. Αυτή την περίοδο λήγει σταδιακά η σύμβαση 36.500 εργαζομένων του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας 2020 του ΟΑΕΔ στους δήμους, τις Περιφέρειες της χώρας, ανάμεσα σ’ αυτές και στην περιφέρεια Κρήτης, στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠΠ) και σε άλλους φορείς. Οι εργαζόμενοι αυτοί μετρούν αντίστροφα τις μέρες που τους απομένουν μέχρι να ξαναβρεθούν στην ανεργία, ενώ ταυτόχρονα τα προβλήματα από τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού χρόνο με τον χρόνο εντείνονται, με τις νέες συνταξιοδοτήσεις και τις μηδενικές νέες προσλήψεις. Τον Ιανουάριο, μάλιστα, ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ ότι δεν θα εκδώσει κανένα πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για αυτή τη χρονιά, δηλαδή για όλο το 2021.

2. Οι εργαζόμενοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), που είχαν προσληφθεί για την αντιμετώπιση αναγκών που είχαν επέλθει λόγω της εμφάνισης και της διασποράς του κορονοϊού εργάζονται σε «κομβικές» για την πανδημία της Covid-19 υπηρεσίες, έχουν «ενσωματωθεί» στις ανάγκες των υπηρεσιών και έχουν αποκτήσει πλέον την απαραίτητη εμπειρία. Το ίδιο και οι εργαζόμενοι που είχαν προσληφθεί για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πχ πλημμύρες.

Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» ζητούμε τόσο από την περιφερειακή αρχή όσο και από τους υπόλοιπους συνδυασμούς του περιφερειακού συμβουλίου, με πολιτική απόφαση, η περιφέρεια να διεκδικήσει από την κυβέρνηση, χωρίς περιστροφές, να μη βρεθεί κανένας εκτός δουλειάς και συνολικά προσλήψεις όλου του αναγκαίου προσωπικού, με σταθερή και μόνιμη δουλειά.

Συγκεκριμένα :
• Για τους συμβασιούχους εργαζόμενους στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που είναι στα πλαίσια ταμείων της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) ζητούμε άμεσα την παράταση της σύμβασης μέχρι το τέλος του 2021 και παράλληλα τη μετατροπή της σε αορίστου χρόνου συμβάλλοντας στη βέλτιστη λειτουργία των φορέων και εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών. Να μην αποκλείεται η δυνατότητα συμμετοχής των ωφελούμενων του τρέχοντος προγράμματος στον επόμενο κύκλο υλοποίησης των προγραμμάτων.

• Σχετικά με τις συμβάσεις εργαζομένων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), που έχουν συναφθεί για την αντιμετώπιση αναγκών λόγω της εμφάνισης και της διασποράς του κορονοϊού ή για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πχ πλημμύρες, ζητούμε να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος στην προοπτική να μετατραπούν οι συμβάσεις σε Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), με πλήρη εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα μετά την άρση όλων των περιορισμών λόγω της εμφάνισης και της διασποράς του κορονοϊού .

• Να καταργηθούν άμεσα οι αντεργατικές διατάξεις που ανακυκλώνουν την ανεργία κι έχουν θεσπίσει οι κυβερνήσεις με οδηγίες της ΕΕ ώστε να αποφεύγονται οι 3 διαδοχικές συμβάσεις που δίνουν δικαίωμα για μονιμοποίηση των υπαλλήλων σε αυτές τις υπηρεσίες, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις εργαζομένων.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης
ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.