Έργα προϋπολογισμού 55.500 ευρώ στον Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας

Έργα προϋπολογισμού 55.500 ευρώ στον Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας. Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την «Κατασκευή και αποκατάσταση…

Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την «Κατασκευή και αποκατάσταση τοιχείων στη Δημοτική Ενότητα Ρούβα του Δήμου Γόρτυνας».

Ο Δήμαρχος Γόρτυνας Νικόλαος Σχοιναράκης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου με την εταιρεία «Μ.Σφακιανάκης Α.Ε.Ξ.Τ.Ε» η οποία αναδείχθηκε μειοδότης του σχετικού διαγωνισμού με έκπτωση 31,57 %.

Το έργο ήταν αρχικού προϋπολογισμού 55.500 ευρώ ενώ μετά την έκπτωση του αναδόχου το κόστος διαμορφώνεται στα 37.979 ευρώ.

Η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκε –μετά από ενέργειες της δημοτικής αρχής- από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από τις πιστώσεις του έργου «Κατασκευή κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων – διαμόρφωση και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων»

Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται:

• Κατασκευή λιθόκτιστου τοιχίου εντός του οικισμού Νιβρύτου με καθαίρεση της υφιστάμενης κατεστραμμένης ξηρολιθοδομής

• Καθαίρεση παλαιού κατεστραμμένου «άοπλου» τοιχίου και την κατασκευή νέου, οπλισμένου, στη περιοχή πρατήριο Τσιμπλοστεφανάκη, εντός του οικισμού Γέργερης

• Αντικατάσταση κατεστραμμένης λιθοδομής και κατασκευή – τοποθέτηση συρματοκιβωτίων σε λιθόκτιστο τοιχείο, στην περιοχή «Βλαστημιά», εντός οικισμού Γέργερης

• Ενίσχυση και προστασία με οπλισμένο σκυρόδεμα της παλιάς γέφυρας στην τοποθεσία «Παναγιά»

Τα σχόλια είναι κλειστά.