Γεώργιος Λογιάδης:Προσωπική διαφορά και αυξήσεις Συντάξεων από 01/01/2023

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομικών
Θέμα: Προσωπική διαφορά και αυξήσεις Συντάξεων από 01/01/2023

Σε επιστολή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών ομίλου ΟΤΕ αναφέρει ότι οι συντάξεις όχι μόνο έχουν παραμείνει καθηλωμένες από το 2008 χωρίς καμία αύξηση, αλλά τα “πέτρινα χρόνια” της χρεωκοπίας μετά το 2010 υπέστησαν τις πιο “βάρβαρες” περικοπές, που αρκετές φορές έφτασαν και ξεπέρασαν το 40% και 50% των αρχικών τους συντάξεων με αποτέλεσμα να ανατρέψουν και να φτωχοποιήσουν το επίπεδο ζωής της μεγάλης πλειοψηφίας των συνταξιούχων και των οικογενειών τους, περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνική ομάδα.

Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, το 2016 με το Νόμο 4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου) επιβλήθηκε για πρώτη φορά στα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Ασφαλιστικά Χρονικά ο επανυπολογισμός των συντάξεων και των παλιών συνταξιούχων που είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν τις 13/05/2016. Με τον επανυπολογισμό αυτό στη μεγάλη πλειοψηφία των παλιών συνταξιούχων το νέο ποσό της σύνταξης που τους προκύπτει είναι μικρότερο από το καταβαλλόμενο. Αυτό το ποσό που είναι μικρότερο από το καταβαλλόμενο, είναι η λεγόμενη προσωπική διαφορά την οποία κατά το Ν. 4387/16 όσο και με τον μετέπειτα Ν. 4670/20 (Ν. Βρούτση), την “οφείλουν” στο Ασφαλιστικό Σύστημα, δηλαδή τις φορτώνονται άδικα ως “χρεωστικό γραμμάτιο” εφ’ όρου ζωής και με τις σχετικές διατάξεις, θα τις συμψηφίσουν μέχρι να εξοφληθεί με τις μελλοντικές ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων.

Με τα άρθρα 14 &33 του Ν. 4387/16 και εν συνεχεία όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 25 & 29 του Ν. 4670/20, προβλέπεται για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, από 01/01/2023 ένα μικρό ποσοστό αύξησης στην κύρια σύνταξη των συνταξιούχων της χώρας.

Όμως η μεγάλη πλειοψηφία των παλιών συνταξιούχων που έχουν τη λεγόμενη “προσωπική διαφορά”, δεν θα πάρουν το 2023 καμία πραγματική αύξηση, παρά μόνο λογιστική και δυστυχώς τα ποσά της “προσωπικής διαφοράς” που τους έχουν χρεώσει άδικα, θα τους οδηγήσει μέχρι το τέλος της ζωής τους χωρίς καμία αύξηση, παίρνοντας μαζί τους στον “άλλο κόσμο” μόνο το παράπονο την πίκρα και την αδικία που τους επέδειξε η Πολιτεία με δυο διαδοχικές Κυβερνήσεις, αν δεν αλλάξει τώρα με την προτεινόμενη τροπολογία και αν δεν γίνει η ενσωμάτωση της προσωπικής τους διαφοράς στην κανονική τους σύνταξη, όπως είναι το δίκαιο και το ζητούν και το περιμένουν όλοι οι συνταξιούχοι.

Όλοι οι συνταξιούχοι αυτοί που έχουν “θετική προσωπική διαφορά” είναι συνταξιούχοι που έχουν μικρότερες συντάξεις και έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν κάποιες δεκαετίες.

Σήμερα στην πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε, με τον πληθωρισμό σε διψήφια νούμερα, τις τεράστιες αυξήσεις στα βασικά είδη διατροφής, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο και στα καύσιμα σε συνδυασμό με τις συνέπειες του Πολέμου, οδηγούνται όλα τα νοικοκυριά των συνταξιούχων σε καταβαράθρωση της αγοραστικής τους δύναμης και την περαιτέρω φτωχοποίησή τους, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η πραγματική αύξηση όλων των συντάξεων και απολύτως απαραίτητη η κατάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά, η οποία κατάργηση θα δώσει μια μικρή αίσθηση άμβλυνσης της αδικίας και το αίσθημα της ισότιμης αντιμετώπισης αυτών των συνταξιούχων πολιτών κατά την συνταγματική επιταγή. Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι, αυτή η ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξιμες αποδοχές, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΝΕΝΑ οικονομικό – δημοσιονομικό – κόστος.

Καταθέτουν στην επιστολή τους, την προτεινόμενη διάταξη, υπό μορφή τροπολογίας με την αιτιολογική της αίτηση, για την κατάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά, που είναι το πάγιο αίτημα όλων των συνταξιούχων.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Το εδάφιο ββ της παρ. 3 του άρθρου 33 ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 29 ν. 4670/2020, τροποποιείται ως ακολούθως:
«ββ. Από την 1-10-2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, επ΄ αυτού δε υπολογίζεται η προβλεπόμενη από την παρ. 4α του άρθρου 25 του παρόντος αναπροσαρμογή των συντάξεων».
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Από τα άρθρα 14 και 33 ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τα αντίστοιχα άρθρα 25 και 29 ν. 4670/2020, προβλέπεται ότι το συνολικό ποσό της σύνταξης (εθνική και ανταποδοτική) αυξάνεται από 1-1-2023 κατ΄ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους, διαιρούμενο δια δύο, που δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Έτσι λοιπόν με βάση την ρύθμιση αυτή, για κάποιους συνταξιούχους από 1-1-2023 θα υπάρξει αύξηση στην σύνταξη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι κάποιοι, όχι λίγοι, δεν θα έχουν καμία αύξηση στην σύνταξή τους.
Είναι η κατηγορία αυτών που το ποσό σύνταξης που τους αναλογούσε ήταν χαμηλότερο του καταβαλλομένου μέχρι τον επανυπολογισμό, οπότε συνέχισαν μεν να λαμβάνουν το ίδιο ποσό σύνταξης, δημιουργήθηκε όμως μεταξύ του ποσού επανυπολογισμού και του καταβαλλόμενου, η προσωπική διαφορά, την οποία «οφείλουν» στο σύστημα και η οποία κατά τις σχετικές διατάξεις θα συμψηφίζεται μέχρι να εξοφληθεί, με τις ετήσιες αναπροσαρμογές – αυξήσεις των συντάξεων. Η κατηγορία αυτή που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό συνταξιούχων, στην πλειονότητά τους, με συντάξεις που υπολείπονται των επτακοσίων ευρώ, δεν θα έχει καμία αύξηση από 1-1-2023, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
Όπως είναι γνωστό οι συντάξεις έχουν παραμείνει καθηλωμένες, από το 2008 χωρίς καμία αύξηση, σε αρκετές δε περιπτώσεις υπήρξε σημαντική μείωση του συνολικού συνταξιοδοτικού εισοδήματος, αφού καταργήθηκε το ΕΚΑΣ.

Την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, όταν οι δαπάνες έχουν αυξηθεί σημαντικά, το κόστος ζωής κινείται ανοδικά, η δε αγοραστική δύναμη έχει περιοριστεί σημαντικά, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη μια αύξηση όλων των συντάξεων, γι΄αυτό και θεωρούμε απολύτως απαραίτητη την κατάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων με την προσωπική διαφορά, η οποία στην ουσία δεν θα αύξανε το συνταξιοδοτικό εισόδημα μεγάλης κατηγορίας συνταξιούχων.
Η προτεινόμενη διάταξη αναφέρεται στον ιδιωτικό τομέα αποβλέποντας σε μια στοιχειώδη βελτίωση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος το οποίο μετά βεβαιότητος έχει απομειωθεί την τελευταία δεκαετία.
Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:
θα μεριμνήσετε και θα ανταποκριθείτε στο δίκαιο αίτημα των εκατοντάδων χιλιάδων και πλέον συνταξιούχων για να προσδοκούν και αυτοί το 2023 την προβλεπόμενη αύξηση που θα δοθεί και στους υπόλοιπους συνταξιούχους;

Ο ερωτών βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.