Γεώργιος Λογιάδης:Θεσμική αναγνώριση Παλίγκρεμνου ως προστατευόμενου γεώτοπου

Σε δελτίο τύπου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας αναφέρεται ότι η ευρύτερη περιοχή του Παλίγκρεμνου και του ακρωτηρίου «Ψαρέλας» αποτελεί έναν γεώτοπο μοναδικό στην Ελλάδα και ποικιλόμορφο για τα γεωλογικά και γεωμορφολογικά του χαρακτηριστικά. Οριοθετείται από μια ζώνη τριών ενεργών ρηγμάτων, με τη μεγαλύτερη φυσικά εκτεθειμένη και πιο εντυπωσιακή, μνημειακού χαρακτήρα, κατοπτρική επιφάνεια ρήγματος της χώρας μας, επιφάνειες θαλάσσιων αναβαθμίδων και άλλες ενδείξεις για την πρόσφατη τεκτονική ανύψωση της Κρήτης, καθώς και σπηλαιώσεις και αμμοθίνες στην παράκτια ζώνη, η οποία αποτελεί ένα εύθραυστο, δυναμικά μεταβαλλόμενο από φυσικές διεργασίες περιβάλλον, που συμβάλει στην ύπαρξη και διατήρηση σπάνιων και ενδημικών ειδών της χλωρίδας και πανίδας της Κρήτης, και με μεγάλη επιστημονική, αισθητική και οικονομική αξία. Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν έναν σπάνιο, και ελκυστικό προορισμό αλλά και έναν από τους κύριους λόγους για τη μέχρι σήμερα τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και το χαρακτηρισμό του ως «τοπόσημο» που θα πρέπει να προστατευτεί.

Με το πλήθος των γεωλογικών δομών που φιλοξενεί, με την μεγάλη κατοπτρική επιφάνεια
(«καθρέπτης») του ρήγματος Πλακιά με διαστάσεις 132 μέτρα μήκος και περίπου 42 μέτρα ύψος, αυτή η περιοχή προσφέρει στην επιστήμη πολύτιμες πληροφορίες για την ευρύτερη γεωλογική εξέλιξη της νότιας Κρήτης. Επιπλέον, σε συνδυασμό με το ιδιαίτερο ανάγλυφο που δημιουργεί η γεωλογική εξέλιξη συνθέτει έναν από τους σημαντικότερους γεώτοπους της Κρήτης.
Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία ,η επιστημονική ένωση των Ελλήνων Γεωλόγων, θεωρεί ότι η περιοχή του Παλίγκρεμνου Πλακιά έχει όλες τις προϋποθέσεις για να κηρυχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είτε ως Προστατευόμενο Μνημείο της Φύσης, είτε ως Προστατευόμενος Φυσικός Σχηματισμός – Γεώτοπος. Θεωρεί παράλληλα ότι υπάρχει άμεση και κατεπείγουσα ανάγκη για την θεσμική θωράκιση και προστασία του ώστε να μην υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες και αλλοιώσεις εξαιτίας πιθανών παρεμβάσεων στο χώρο.
Δεδομένου ότι πρέπει να προστατεύσουμε τα μνημεία της γεωιστορικής εξέλιξης του πλανήτη μας ώστε να αποτελέσουν την γεωλογική-γεωμορφολογική κληρονομιά μας στις επόμενες γενεές
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Τι ενέργειες θα γίνουν ώστε να αναγνωρισθεί ο Παλίγκρεμνος Πλακιά, ως προστατευόμενος γεώτοπος;

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης

Τα σχόλια είναι κλειστά.