Γιάννης Κεφαλογιάννης: Είναι μια μεγάλη μέρα για το Ρέθυμνο που βήμα βήμα αλλάζει και εξελίσσεται

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΤΥΠ Η ΔΙΑΔΙΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις δρομολογήθηκαν σήμερα για δυο σημαντικά έργα του Ρεθύμνου στην έδρα της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ», στην οποία πραγματοποιήθηκε συνεδρίασή του Διοικητικού της Συμβουλίου. Ειδικότερα αποφασίστηκε:

 Η έγκριση χρηματοδότησης του έργου: «Νέο Αστυνομικό Μέγαρο Ρεθύμνου» από τον κωδικό ΟΠΣ 5180557 (πρώην ε. ε. 2021ΣΕ07300001) του «ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025», με προϋπολογισμό 8.500.000,00€ και η συνακόλουθη έγκριση της Διακήρυξης και των συμβατικών τευχών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου

 Η Έγκριση Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας και λοιπών τευχών δημοπράτησης για τη διενέργεια διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ”», προεκτιμώμενης αμοιβής 606.734,72 €, πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Ακολούθως, το Δ.Σ προχώρησε σε εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου προκειμένου να ορίσει ημερομηνία ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου και της μελέτης και τυχόν επανάληψής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 38, την παρ. 1α του άρθρου 98 και την παρ. 1α του άρθρου 121 του Ν.4412/2016. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε άμεσα μετά και τη ωρίμανση όλων των σχετικών διαδικασιών που εκκρεμούσαν μετά και την πρόσφατη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησε ο Βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης ο κ. Κεφαλογιάννης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

« Η απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» έρχεται ως το τελικό στάδιο της ωρίμανσης όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την δημοπράτηση δυο σημαντικών έργων για το Ρέθυμνο. Τη δημοπράτηση του ώριμου έργου «Νέο Αστυνομικό Μέγαρο Ρεθύμνου» και τη δημοπράτηση της μελέτης για την επέκταση και αναδιαρρύθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου. Εντός των επομένων ημερών θα ακολουθήσει και η διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων των προαναφερόμενων δημοσίων συμβάσεων. Με την σημερινή απόφαση ολοκληρώνεται μια προσπάθεια τριών ετών μέσα από τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ολοκληρώνεται παράλληλα, μια προσπάθεια πολλών ετών προκειμένου να αποκτήσει το Ρέθυμνο άμεσα σύγχρονες υποδομές σε επίπεδο υγείας και ασφαλείας. Προχωράμε με πράξεις και με ένα συνεκτικό σχέδιο υποδομών. Είναι μια μεγάλη μέρα για το Ρέθυμνο που βήμα βήμα αλλάζει και εξελίσσεται. Είναι παράλληλα μια ξεκάθαρη απόδειξη πως με ουσιαστική βούληση και διάθεση συνεργασίας, κατοχυρώνουμε μια ασφαλή και δυναμική πορεία για τον τόπο μας».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Για τη Νέα Πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου :
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών του έργου :
(α) Αρχιτεκτονική, στατική, Η/Μ εγκαταστάσεων για τις νέες κατασκευές :
• προσθήκη νέας πτέρυγας 3, κατ΄ επέκταση της υπάρχουσας πτέρυγας Β συνολικής επιφάνειας 2.100 τ.μ. που περιλαμβάνει υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους,
• γέφυρα σύνδεσης (σε 3 ορόφους του κτιρίου 3 με το κτίριο Γ) επιφάνειας 72 τ.μ. και
• προσθήκη καθ΄ ύψος της πτέρυγας Ε (επέκταση) ενός ορόφου επιφάνειας 700 τ.μ.
(β) Αρχιτεκτονική, Η/Μ εγκαταστάσεων για τα υφιστάμενα (αναδιαρρυθμίσεις χώρων στα κτίρια Α, Β, Γ και Ε συνολικής επιφάνειας 1.822 τ.μ. και Η/Μ παρεμβάσεις)
(γ) επιμέρους ειδικές μελέτες
(δ) γεωτεχνική έρευνα – μελέτη στο χώρο ανέγερσης της νέας πτέρυγας 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Έξι μήνες από την υπογραφή σύμβασης. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί η μελέτη εντός του β΄ εξαμήνου 2022, ώστε στη συνέχεια να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι και να προχωρήσει η δημοπράτηση της κατασκευής.
Για το Νέο Αστυνομικό Μέγαρο Ρεθύμνου :
ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(α) Το κτίριο πρόκειται να ανεγερθεί σε αυτοτελές οικοπεδικό τμήμα 2.891,77 τ.μ. στο χώρο στον οποίο σήμερα έχει έδρα η Αστυνομική Ακαδημία Ρεθύμνου και βρίσκεται επί των οδών Ζυμβρακάκη (από όπου σύμφωνα με τη μελέτη θα είναι η κύρια πρόσβαση στο κτίριο) – Ασκούτση – Δαφέρμου (από όπου επίσης θα υπάρχει είσοδος – πρόσβαση προς το κτίριο)
(β) Το κτίριο θα αποτελείται από 4 επίπεδα με χώρους γραφείων και 2 υπόγεια με τα εξής κατασκευαστικά χαρακτηριστικά :
• Σύνολο δόμησης : 2.111,46 τ.μ.
• Ημιυπαίθριοι χώροι : 80,70 τ.μ.
• Υπόγειοι χώροι : 1.611,10 τ.μ. (περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης, Η/Μ εγκαταστάσεις, αποδυτήρια και αποθηκευτικούς χώρους κλπ)
• Χώροι γραφείων : 86
• Αμφιθέατρο : 70 θέσεων
• Κυλικείο με αίθουσα : 50 καθισμάτων
• Αίθουσα συσκέψεων : 25 ατόμων
• Χώροι στάθμευσης εντός του οικοπέδου για 42 αυτοκίνητα, 2 Υπηρεσιακά λεωφορεία και 22 μηχανές
• Κλιμακοστάσια : 2
(γ) ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ :
• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
• ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
• ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
• ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
• ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Δύο χρόνια από την εγκατάσταση αναδόχου

Τα σχόλια είναι κλειστά.