Η κατανομή των ΚΑΠ στους δήμους του Ρεθύμνου

Η κατανομή των ΚΑΠ στους δήμους του Ρεθύμνου

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκου, κατανέμεται από τον λογαριασμό του υπουργείου, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των δήμων», ποσό 106.488.508,71 €, το οποίο αποδίδεται ως ενδέκατη (ΙΑ΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2019 σε όλους τους δήμους της χώρας. Η κατανομή στους δήμους του Ρεθύμνου έχει ως εξής:

Αγίου Βασιλείου:      94.977 ευρώ

Αμαρίου:            69.921 ευρώ

Ανωγείων:      49.118 ευρώ

Μυλοποτάμου:      168.746 ευρώ

Ρεθύμνου:      581.905 ευρώ

Τα σχόλια είναι κλειστά.