Η κλιματική αλλαγή φέρνει καύσωνες και πλημμύρες

Η κλιματική αλλαγή φέρνει καύσωνες και πλημμύρες . Από τον «Ραφαήλ» στη «Σοφία» και από τον «Τηλέµαχο» στην ..

Από τον «Ραφαήλ» στη «Σοφία» και από τον «Τηλέµαχο» στην «Υπατία». Τέσσερις διαδοχικές ψυχρές εισβολές µέσα σε διάστηµα µόλις δέκα ηµερών συµβαίνουν για πρώτη φορά από τότε που άρχισαν να «βαπτίζονται» τα ακραία καιρικά φαινόµενα στην Ελλάδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 20 κακοκαιρίες µε… όνοµα που χτύπησαν τη χώρα µέσα σε διάστηµα δύο ετών (730 ηµερών) από τον Ιανουάριο του 2017 µέχρι σήµερα, οι τέσσερις, δηλαδή το 1/5, σηµειώθηκαν µέσα σε αυτό το δεκαήµερο.

Το γεγονός δεν αφήνει αδιάφορους τους µετεωρολόγους, οι οποίοι καταγράφουν, παρακολουθούν και µελετούν τα φαινόµενα, αλλά θεωρούν πως τα δύο έτη αποτελούν ένα πολύ µικρό διάστηµα για την εξαγωγή συµπερασµάτων.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον στον ελλαδικό χώρο δεν παρουσιάζουν τόσο τα καιρικά φαινόµενα κατά τη διάρκεια του χειµώνα, αλλά αυτά του καλοκαιριού, τα οποία αποδίδονται στην κλιµατική αλλαγή.

«∆εν βαδίζουµε σε πιο κρύους χειµώνες, αλλά σε πιο θερµά καλοκαίρια, µε µεγαλύτερης συχνότητας, διάρκειας και έντασης καύσωνες, µε περισσότερες καταιγίδες και πληµµυρικά φαινόµενα» τονίζει στο «Εθνος» ο καθηγητής του Τοµέα Μετεωρολογίας στο Τµήµα Γεωλογίας του ΑΠΘ, Χαράλαµπος Φείδας.

Ο ίδιος αποδίδει τις τέσσερις διαδοχικές ψυχρές εισβολές στο φαινόµενο του «εµποδισµού», δηλαδή σε ένα σύστηµα αντικυκλώνων που στέκεται επί πολλές µέρες αµετακίνητο στη ∆υτική Μεσόγειο και στον Ατλαντικό, λειτουργώντας ως «τείχος». «Αυτό το τείχος εµποδίζει τη φυσιολογική µεταφορά των συστηµάτων από τα δυτικά προς τα ανατολικά και την αλλαγή του καιρού, αφήνοντας χώρο µόνο στις ψυχρές αέριες µάζες που εισβάλλουν από τον Βορρά» εξήγησε.

Το φαινόµενο, παρότι είναι εξαιρετικό λόγω της µεγάλης του διάρκειας, και δεν αφήνει αδιάφορους τους µετεωρολόγους, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως µη φυσιολογικό. «Κάθε φαινόµενο είναι φυσιολογικό και έχει τις αιτίες του. Αν συµβεί συνεχόµενα για κάποια χρόνια και µε αυξανόµενη ένταση, θα αποτελέσει αντικείµενο προβληµατισµού και µελέτης, ώστε να αποδοθεί στην κλιµατική αλλαγή ή σε κάποια άλλη αιτία» επεσήµανε ο κ. Φείδας και έθεσε ένα παράδειγµα: «Αν π.χ. σε µια τάξη της ΣΤ’ ∆ηµοτικού εµφανιστεί ένα παιδί µε ύψος 1.90 µ., δεν θα πει κανείς ότι συνέβη κάτι µη φυσιολογικό. Αν κάθε χρόνο αυξάνονται τα πολύ ψηλά παιδιά στην ίδια τάξη και φτάσουµε στο σηµείο να είναι η πλειοψηφία, πρέπει να το ψάξουµε για να δούµε αν οφείλεται στη διατροφή ή σε κάποια άλλη αιτία. Ετσι και στα καιρικά φαινόµενα αποδίδουµε σε κάποια αιτία µόνο τη µεταβολή της συχνότητας εµφάνισης ή της έντασής τους».

Η τετραπλή ψυχρή εισβολή, µε την οποία έκανε «ποδαρικό» το 2019 στην Ελλάδα, συµπίπτει µε τη συµπλήρωση δύο ετών από τότε που οι µετεωρολόγοι αποφάσισαν να δίνονται ονόµατα στα ακραία καιρικά φαινόµενα που αναµένονται στην Ελλάδα. Από την «Αριάδνη», που αποτέλεσε την πρώτη και πιο σφοδρή µέχρι σήµερα ψυχρή εισβολή, µέχρι την «Υπατία» που χτύπησε τη χώρα στα µέσα της περασµένης εβδοµάδας, καταγράφηκαν συνολικά 20 ακραία καιρικά φαινόµενα, στην πλειονότητά τους καταστροφικές καταιγίδες που οδήγησαν σε πληµµυρικά φαινόµενα.

Η ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ

Μόνο δύο φορές σε αυτό το διάστηµα καταγράφηκαν «δίδυµες» κακοκαιρίες, που διαδέχτηκαν η µία την άλλη, αλλά ποτέ έως τώρα δεν υπήρξαν τέσσερις συνεχόµενες, όπως το περασµένο δεκαήµερο.

Μέχρι σήµερα, η ονοµατοδοσία των ακραίων καιρικών φαινοµένων ακολουθεί αλφαβητική σειρά.

Με δεδοµένο ότι αποµένουν µόλις τέσσερα γράµµατα για την ολοκλήρωση του αλφαβήτου, οι µετεωρολόγοι του ΕΑΑ ετοιµάζουν λίστα µε νέα ονόµατα.

Ορισµένα από αυτά αναµένεται να ανακυκλωθούν και να χρησιµοποιούνται τα ίδια, κάθε φορά που «χτυπάει» κάποιο φαινόµενο µε παρόµοια χαρακτηριστικά

Τα σχόλια είναι κλειστά.