Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη συνάντηση εργασίας με τον ΟΟΣΑ

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη συνάντηση εργασίας με τον ΟΟΣΑ. Στη συνάντηση που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη…

Στη συνάντηση που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχόμενη μέρα στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Στρατηγικής Πολιτικής στις Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων για τα έργα της νέας Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ) 2021-2027, βασικό θέμα αποτέλεσε η θεματική ενότητα «Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων».

Στη συνάντηση την οποία συντόνισαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας και αρμόδιοι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ, είχαν κληθεί εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των ΕΥΔ ΠΕΠ, θεσμικοί, παραγωγικοί, και περιβαλλοντικοί φορείς από τις τέσσερις νησιωτικές Περιφέρειες της Ελλάδας τις οποίες αφορούσε η συνάντηση εργασίας (Κρήτη, Ιονίων νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου).

Την Περιφέρεια Κρήτης εκπροσώπησε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας Νίκος Καλογερής.

Στην τοποθέτησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής επισήμανε, ότι, «η Κρήτη διαθέτει φυσικό περιβάλλον σε καλή κατάσταση το οποίο αποτελεί φυσικό κεφάλαιο και συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας, υποστηρικτή όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων και μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό είναι συνεχής η προσπάθεια για την προστασία και την ορθή διαχείρισή του και βρίσκεται στην κορυφή της λίστας στις προτεραιοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης. Η προστασία και ανάδειξη των οικοτόπων, των προστατευόμενων περιοχών και της βιοποικιλότητας, η προστασία των υδροφορέων για διασφάλιση της καλής ποιότητας και ποσότητας του νερού, η καθαρή ατμόσφαιρα, η ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων, η προστασία των εδαφών από τη ρύπανση, η προστασία της ακτογραμμής από τη διάβρωση, όλα αυτά έχουν ιδιαίτερο βάρος για μας και ανεξάρτητα από την αρμοδιότητα για πολλά από αυτά, εμείς τα θεωρούμε δικά μας προβλήματα και προσπαθούμε για την επίλυσή τους». Στη συνέχεια ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καλογερής εστίασε σε συγκεκριμένους τομείς αναδεικνύοντας τα προβλήματα, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις για το μέλλον, με συγκεκριμένες προτάσεις.
Η Δ/ντρια της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Κρήτης Μαρία Κασωτάκη ενημέρωσε την επιτροπή για την πρόοδο της απορροφητικότητας χρηματοδοτικών πόρων στους διάφορους τομείς του ΠΕΠ που εντάσσονται στους σχετικούς άξονες της ενέργειας, περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.

Αντίστοιχα τοποθετήθηκαν και έθιξαν τα δικά τους θέματα ο Γιώργος Μαρινάκης ως πρόεδρος των ΔΕΥΑ, εκπρόσωποι των φορέων διαχείρισης αποβλήτων ΔΕΔΙΣΑ και ΕΣΔΑΚ καθώς και άλλοι φορείς.

Τα σχόλια είναι κλειστά.