Ηράκλειο: Αλλαγές στην λειτουργία των ΚΕΠ Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Αλλαγές στην λειτουργία των ΚΕΠ Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού

Ηράκλειο: Αλλαγές στην λειτουργία των ΚΕΠ Δήμου Μινώα Πεδιάδας

Κατόπιν σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνουμε τους
ενδιαφερόμενους πολίτες ότι, στο πλαίσιο ισχύος των μέτρων προστασίας από τη διασπορά
του νέου κορωνοϊού, από τις 15 Φεβρουαρίου 2021 και μέχρι νεωτέρας οδηγίας του
ανωτέρω Υπουργείου, τα ΚΕΠ θα παρέχουν εξυπηρέτηση μέσω φυσικής παρουσίας
κατόπιν προ-συνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον κρίνεται από τον
υπεύθυνο λειτουργίας του ΚΕΠ, ότι πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης
αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Επίσης, θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (τηλεφωνική αίτηση) μόνο
για τις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συν-υποβολή
δικαιολογητικών, καθώς και για τις αιτήσεις που ενώ απαιτείται συν-υποβολή
δικαιολογητικών μπορεί αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος.
Ο επείγον χαρακτήρας τόσο της δια ζώσης εξυπηρέτησης κατόπιν ραντεβού, όσο και των
τηλεφωνικών θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα εξής χαρακτηριστικά:

1. να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση
της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021 (ΦΕΚ Β΄ 534),
2. να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη,
3. να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.

Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο προσωπικό των ΚΕΠ,
ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας),
καθώς αυτό αποτελεί και απόδειξη για τη νόμιμη μετάβαση των πολιτών στις δημόσιες
υπηρεσίες.

Πολίτες οι οποίοι δεν έχουν ακολουθήσει την προηγούμενη διαδικασία δεν θα έχουν
δικαίωμα εισόδου στα ΚΕΠ πλην αυτών οι οποίοι προσέρχονται για τη διαδικασία
προγραμματισμού ραντεβού εμβολιασμού και των δικηγόρων οι οποίοι εξυπηρετούνται
σύμφωνα με ειδικές οδηγίες που έχουν δοθεί ήδη.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα ΚΕΠ συνεχίζουν να εξυπηρετούν, ανεξάρτητα από το
επείγον ή μη του αιτήματος, είτε με διεκπεραίωση ηλεκτρονικών αιτημάτων τα οποία
υποβάλλονται μέσω της πύλης «ΕΡΜΗΣ» ( www.ermis.gov.gr ), είτε μέσω των θυρίδων
( www.gov.gr ), είτε μέσω της πλατφόρμας εξυπηρέτησης μέσω τηλεδιάσκεψης MyKEPLive
( www.myKEPlive.gr ) στην οποία έχει ενταχθεί το ΚΕΠ Αρκαλοχωρίου.
Τα στοιχεία επικοινωνίας των ΚΕΠ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας είναι τα εξής:

ΚΕΠ Αρκαλοχωρίου: τηλ.: 28913-40500, 40501, 40502
ΚΕΠ Θραψανού: 28910-41838
ΚΕΠ Καστελλίου: 28910-40141, 40142.

Τα σχόλια είναι κλειστά.