Ηράκλειο :Ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για τη Βιώσιμη Κινητικότητα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SMILE

Ο Δήμος Χερσονήσου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “FirSt and last Mile Intermodal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region” («Πρώτο και Τελευταίο μίλι διατροπικής κινητικότητας σε αστικές περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση της περιοχής της Αδριατικής») με ακρωνύμιο: SMILE, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας «Ενίσχυση της ικανότητας για ολοκληρωμένες υπηρεσίες μεταφορών κινητικότητας και πολυτροπικότητας στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-B Transnational 2014-2020 Adriatic-Ionian Programme», διοργανώνει την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου (ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ.), στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένα Χερσονήσου (οδός Ελευθερίας 50, στην αίθουσα συνεδριάσεων, 1ος όροφος) διακρατική ενημερωτική εκδήλωση, ανοικτή στο κοινό με θέμα τη Βιώσιμη Κινητικότητα. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.

Το έργο SMILE υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 και επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των φορέων χάραξης πολιτικής των αστικών περιοχών της Αδριατικής και του Ιονίου μέσω της εφαρμογής σεναρίων κινητικότητας και ενός κοινού διακρατικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε συγκεκριμένες τοπικές καταστάσεις

Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας από τους έντεκα (11) εταίρους του ευρωπαϊκού προγράμματος SMILE (ο μοναδικός από την Ελλάδα), με εταίρους από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από τη Σλοβενία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Σερβία, την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.290.415,45 € και ο προϋπολογισμός για το Δήμο Χερσονήσου είναι 113.490,00 €. Επικεφαλής εταίρος είναι το Regional Development Centre Koper, ενώ το έργο συχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 15% των δαπανών καλύπτεται από εθνικούς πόρους.

Τα σχόλια είναι κλειστά.