Ηράκλειο:Απογοήτευση από το Σύλλογο Μελών ΔΕΠ ΕΛΜΕΠΑ για την κατάργηση των έξι Σχολών

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ ΕΛΜΕΠΑ της 28/11/2023, αποφάσισε να εκδώσει το
παρακάτω ψήφισμα σχετικά με την κατάργηση των 6 υπό αναστολή έναρξης λειτουργίας Τμημάτων
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Ψήφισμα του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ ΕΛΜΕΠΑ

Ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εκφράζει την έντονη
απογοήτευση του για την επικείμενη κατάργηση των έξι (6) νέων ακαδημαϊκών του Τμημάτων που
είχαν ιδρυθεί με τον ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α ́/07.05.2019) και στη συνέχεια τέθηκαν σε προσωρινή
αναστολή λειτουργίας με τον ν. 4653/2020. Η απόφαση κατάργησής τους από το ΥΠΑΙΘΑ, δίχως τη
σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου και του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ, ανατρέπει τον
στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου και θίγει κατάφωρα το αυτοδιοίκητό του.
Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει εκπονήσει ένα Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για
την περίοδο 2022-2025, το οποίο εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο. Οι σχετικοί φάκελοι, μαζί με τις
απαραίτητες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για τα έξι (6) νέα ακαδημαϊκά Τμήματα που
εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου, κατατέθηκαν στην Εθνική Αρχή
Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και το ΥΠΑΙΘ στις αρχές Ιουνίου του 2021, μετά από πρόσκληση της
ΕΘΑΑΕ τον Σεπτέμβριο του 2020. Με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του ΕΛΜΕΠΑ, ζητήθηκε
από το Υπουργείο η σταδιακή έναρξη λειτουργίας των εν λόγω Τμημάτων. Αυτό βεβαίως
προϋποθέτει την απαραίτητη πολιτική βούληση στήριξης νέων Τμημάτων στα δημόσια
Πανεπιστήμια, τα οποία αποδεδειγμένα απουσιάζουν από τον ακαδημαϊκό χάρτη της Κρήτης και της
νότιας Ελλάδας, ενώ μπορούν αδιαμφισβήτητα να προσφέρουν ποιοτική μόρφωση και προοπτική
θέσεων εργασίας σε χιλιάδες νέους ανθρώπους, όπως προκύπτει από τις μελέτες που έχουν
κατατεθεί.
Ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στέκεται στο πλευρό της
Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ και υποστηρίζει της προσπάθειες της, ζητώντας από το Υπουργείο Παιδείας,
Θρησκευμάτων και Αθλητισμού την επανεκτίμηση της απόφασης για την επικείμενη κατάργηση των
6 υπό αναστολή έναρξης λειτουργίας Τμημάτων του.

Τα σχόλια είναι κλειστά.