Ηράκλειο: Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για το Σύνολο των Κτηρίων ανά Ιδιοκτήτη.

Ηράκλειο: χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για το σύνολο των κτηρίων ανά ιδιοκτήτη.

Αναφορικά με το σεισμό στην Κρήτη, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
έχει ήδη επεξεργαστεί σχέδιο ΚΥΑ, που είναι σε στάδιο δημοσίευσης.

Η τροποποιημένη ΚΥΑ, που για πρώτη φορά εφαρμόζεται στην περίπτωση
αποκατάστασης πληγέντων από σεισμό, αποσαφηνίζει ξεκάθαρα τη δυνατότητα
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής έως και 150 τ.μ. για το σύνολο των κτηρίων
ανά ιδιοκτήτη.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται κάθε στιγμή, δίπλα στον
πολίτη, που έχει πληγεί, με λύσεις που διευκολύνουν σημαντικά την
καθημερινότητά του.

Τα σχόλια είναι κλειστά.