Ηράκλειο : Διανομή προϊόντων από το Δήμο Ηρακλείου στους δικαιούχους του Προγράμματος Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ

Ο Δήμος Ηρακλείου στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Τοπική Κοινωνική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ Ι), πραγματοποιεί διανομή προϊόντων (κηπευτικά & είδη βασικής υλικής
συνδρομής) ως εξής:

 Για το σημείο διανομής Α1 – Εργατικές Κατοικίες Αγίας Αικατερίνης (δ/νση: Σ. Σολωμού 14): Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου (ώρα 08.30 – 13.30), Τετάρτη 18 (ώρα 08.30 – 12.00), Πέμπτη 19 (ώρα 08.30 – 13.30) & Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου (ώρα 08.30 – 13.00).

 Για το σημείο διανομής Α2 – Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου (θύρα 3 – αίθουσα 1ου ορόφου): Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου (ώρα 08.30 – 13.30), Τετάρτη 18 (ώρα 08.30 – 12.00), Πέμπτη 19 (ώρα 08.30 – 13.30) & Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου (ώρα 08.30 – 13.00).

 Για το σημείο διανομής Α3 – Τάλως (Μάχης Κρήτης & Ελύρου, περιοχή Τάλως): Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου (ώρα 08.30 – 13.30), Τετάρτη 18 (ώρα 08.30 – 13.00), Πέμπτη 19 (ώρα 08.30 – 13.30) & Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου (ώρα 08.30 – 13.00).

 Για το σημείο διανομής Α4 – ΑΣΙΤΕΣ: Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου (ώρα 10.00– 13.30).

 Για το σημείο διανομής Α5 – ΔΑΦΝΕΣ: Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου (ώρα 10.00 – 13.30).

 Για το σημείο διανομής A6 – ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ: Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου (ώρα 09.30 – 13.30).

Για την παραλαβή των προϊόντων οι δικαιούχοι απαιτείται να έχουν μαζί τους:
 Το βιβλιάριο κοινωνικής ασφάλισης ή άλλο επίσημο έγγραφο απ’ όπου προκύπτει ο Α.Μ.Κ.Α. των ίδιων και των μελών της οικογένειάς τους που έχουν εγκριθεί.
 Τον Αριθμό Αίτησης.
 Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο σημείο διανομής, τα προϊόντα δύναται να παραλαμβάνει τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση με βεβαίωση γνήσιου υπογραφής ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.