Ηράκλειο:Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2023 από το Αρχαιολογικό Μουσείο

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
Πέμπτη 18 Μαΐου 2023

Θεματική ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Ανακύκλωση στη Μινωική Κρήτη; «Βιογραφίες» υλικών και αντικειμένων σε δεύτερη χρήση
Πέμπτη 18 Μαΐου 2023, στις 18.00

Με αφορμή το φετινό θέμα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2023 «Μουσεία,
Αειφορία και Ποιότητα Ζωής», το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου παρουσιάζει μια δράση
ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, με μια θεματική ξενάγηση που
αναδεικνύει πρακτικές ανακύκλωσης και επανάχρησης υλικών και αντικειμένων στην Κρήτη της
Εποχής του Χαλκού.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα από έμμεσες και άμεσες μαρτυρίες από τον υλικό πολιτισμό της
Μινωικής Κρήτης μας δίνουν μια εικόνα της διαχείρισης των πόρων και των υλικών που ήταν
διαθέσιμα για την κάλυψη των αναγκών των κοινοτήτων της Εποχής του Χαλκού. Παράλληλα με
την ορθολογική προσέγγιση της εκμετάλλευσης των διαθέσιμων πρώτων υλών, οι κάτοικοι της
προϊστορικής Κρήτης εφάρμοζαν ποικίλες και ευρηματικές πρακτικές ανακύκλωσης υλικών και
επανάχρησης αντικειμένων, όπως προκύπτει από τις ανασκαφικές μαρτυρίες και τη λεπτομερή
μακροσκοπική και εργαστηριακή εξέταση των υλικών κατασκευής των τέχνεργων της εποχής.
Η θεματική ξενάγηση επικεντρώνεται σε αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του ΑΜΗ,
παρουσιάζοντας παραδείγματα από τα υλικά κατάλοιπα από διάφορες θέσεις της μινωικής
Κρήτης που τεκμηριώνουν τις πρακτικές ανακύκλωσης κεραμικών και μετάλλινων υλικών και
επανάχρησης σκευών, με επιδιόρθωση ή αλλαγή χρήσης.

Σημείο συνάντησης: Αίθουσα Πολυμεσικών Εφαρμογών, ισόγειο
Διάρκεια ξενάγησης 45’
Είσοδος ελεύθερη
Δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής.

Τα σχόλια είναι κλειστά.