Ηράκλειο : Με λίγα αλλά σημαντικά θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο του Ηρακλείου

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Συνεδριάζει στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου (αίθ. Ελευθ. Βενιζέλου) την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με 5 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Αναλυτικότερα:

1. Συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑΝΑΛ.
2. Έγκριση για την υποβολή πρότασης από το Δήμο Ηρακλείου με τίτλο «Δράσεις για την βελτίωση της απασχολησιμότητας Δήμου Ηρακλείου (περιοχή ΣΒΑΑ Ηρακλείου)» (mis 5052247), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΒΑΑ_he_4, του Ε.Π. «Κρήτη», Άξονας Προτεραιότητας: 1 «5 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
3. Έγκριση για την συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου στην υποβολή πρότασης με τίτλο :
«KAIROS – Cultural heritage as a tool of economic development and social inclusion», στο πλαίσιο της 2ης φάσης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας URBACT III – Action Planning Net Works.
4. Χρέωση επανατοποθέτησης αφαιρεμένων υδρομέτρων (52/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Η.).
5. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α. Ηρακλείου για το έτος 2020.

Τα σχόλια είναι κλειστά.