Ηράκλειο:Με υπογραφή του Περιφερειάρχη Κρήτης εντάσσεται στο ΠΕΠ το έργο της προμήθειας εξοπλισμού για την διαχείριση βιοαποβλήτων

Με υπογραφή του Περιφερειάρχη Κρήτης εντάσσεται στο ΠΕΠ «Κρήτη 2014-2020» το έργο της προμήθειας εξοπλισμού για την διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο Ηρακλείου

Εφαρμογή του συστήματος των καφέ κάδων κυρίως για την εντός των τειχών παλιά πόλη του Ηρακλείου (περιοχή Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης)

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε την ένταξη του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Διαχείριση Βιοαποβλήτων στον Δήμο Ηρακλείου (ΣΒΑΑ περιοχή)», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έχει προϋπολογισμό 757.664,80 ευρώ και θα υλοποιηθεί από το Δήμο Ηρακλείου.

Με το έργο αυτό επιδιώκεται χωριστή συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑΚ. Με στόχο την εκτροπή από την ταφή στον ΧΥΤΑ των Πέρα Γαλήνων και τη μεταφορά των βιοαποβλήτων στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Χερσονήσου.

To δίκτυο συλλογής Βιοαποβλήτων περιλαμβάνει καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων σε σημεία της περιοχής εφαρμογής των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση, το απαιτούμενο πλήθος κάδων ότι θα υπολογιστεί κύρια με βάση την εγγύτητα στο χρήστη, και όχι την απαιτούμενη – βάσει ποσοτήτων – χωρητικότητα.

Λόγω της ιδιαίτερης ρυμοτομίας της περιοχής που περιλαμβάνει κυρίως την εντός των τειχών παλιά πόλη, θα δοθούν επίσης, μικροί οικιακοί καφέ κάδοι, χωρητικότητας 10 λίτρων με χάρτινες σακούλες κατάλληλες για την συλλογή βιοαποβλήτων που θα διανεμηθούν στους πολίτες. Στη συνέχεια θα γίνεται συλλογή του υλικού που θα συγκεντρώνεται στους μεγάλους καφέ κάδους με απορριμματοφόρα οχήματα τύπου Περιστρεφόμενου Τύμπανου 10 κυβικών και 4 κυβικών και ενός οχήματος πλυντηρίου κάδων 2000 λίτρων που θα πλένει τους καφέ κάδους των Βιοαποβλήτων. Οι καφέ κάδοι θα είναι εξοπλισμένοι με τεχνολογία RFID ώστε να καταγράφεται η θέση τους και τα απορριμματοφόρα που θα διαθέτουν σύστημα πλύσης κάδων θα είναι εξοπλισμένα με ζυγιστικό μηχανισμό και συσκευή GPS με στόχο την καταγραφή δρομολογίων και την ποσότητα συλλογής των εισερχομένων Βιοαποβλήτων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.