Ηράκλειο : Μεγάλη διάκριση για το ΓΕΛ Μοχού

Το Γενικό Λύκειο Μοχού με χαρά ανακοινώνει ότι οι μαθητές/τριες του σχολεί-ου μας Χαμαλάκη Κωνσταντίνα, Λαρεντζάκης Χαράλαμπος, Παπουτσάκη Κυριακή και Χατζάκη Μαρία έλαβαν πιστοποίηση Ψηφιακής Ικανότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HORIZON2020 με το ακρωνύμιο «CRISS» κατά το σχολικό έ-τος 2018-2019. Το ευρωπαϊκό έργο υποστηρίζει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαί-δευσης Κρήτης ως εθνικός εταίρος. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους εκπαιδευ-τικούς κ. Βουζαξάκη Γεώργιο, κα Γιαννοπούλου Ειρήνη και κ. Χουρδάκη Εμμανου-ήλ.

Το Γενικό Λύκειο Μοχού συμμετείχε με επιτυχία στο διαγωνισμό Πιστοποίησης Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων – Entrepreneurial Skills Pass (E.S.P.), μέσω του προγράμματος της «Εικονικής Επιχείρησης» του Σωματείου της Επιχειρηματικότητας Νέων – Junior Achievement Greece, δίνοντας στους μα-θητές μας της Α’ και Β’ Λυκείου Διαμαντάκη Παύλο, Παπουτσάκη Κυριακή, Πα-σχαλίδη Αναστασία, Χατζάκη Μαρία, Γιακουμάκη Αντώνιο, Θαλασσινάκη Αντώ-νιο, Σαρινάκη Γεώργιο, Φρουδαράκη Μιχαέλα την πιστοποιήση επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Το ESP απαιτεί την ολοκλήρωση της λειτουργίας μιας μαθητικής εται-ρίας, (διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους), την αυτο-αξιολόγηση των μαθητών μέσω ειδικού τεστ (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της εργασίας), και την εξέταση online σε γνώσεις επιχειρηματικότητας, οικονομικών και χρηματοοικο-νομικών. Η απονομή μιας τυποποιημένης αναγνώρισης των επιχειρηματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, προσφέρει στους νέους συγκριτικό πλεονέκτημα κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 από τους εκπαιδευτικούς κ. Βουζαξάκη Γεώργιο, κ. Γιαννοπούλου Ειρήνη, κ. Καγιαλή Ανδρέα και κ. Πυνηρτζή Γεώργιο.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ\

Γιώργος Πυνηρτζής
ΠΕ11 & ΠΕ82

Τα σχόλια είναι κλειστά.