Ηράκλειο:Μνημόνιο Συνεργασίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Υπογράφηκε την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 από τον Πρύτανη και νόμιμο εκπρόσωπο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Καθηγητή Νίκο Κατσαράκη, και τον Πρόεδρο και Νόμιμο Εκπρόσωπο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Ηρακλείου κ. Κουταλάκη Νικόλαο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, με στόχο την από κοινού υλοποίηση δράσεων αναφορικά με σύγχρονες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και τη μάθηση καθώς και πιστοποιημένα σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα / αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος.

Η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων, στα πλαίσια του μνημονίου, θα στηριχθεί στη συμπληρωματικότητα που τους διακρίνει, την αναζήτηση κοινών έργων και δράσεων, τη συνεργασία με γνώμονα το αμοιβαίο όφελος και την κοινωνική υπευθυνότητα καθώς και την ενίσχυση των σκοπών της λειτουργίας τους. Η θεματολογία της συνεργασίας θα αφορά μεταξύ άλλων: (α) την προσαρμογή ηλεκτρονικών εργαλείων εκπαίδευσης και μάθησης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, (β) την ανάπτυξη εξειδικευμένων ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών εργαλείων, (γ) την υλοποίηση απλών και εξειδικευμένων σεμιναρίων εκπαίδευσης και κατάρτισης και (δ) την υλοποίηση σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων δημοσιότητας αναφορικά με τις σύγχρονες διαδικασίες εκπαίδευσης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.