Ηράκλειο : Ο νέος τρόπος ψηφιακής έκδοσης για τις βεβαιώσεις μη οφειλής ΤΑΠ

Ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει τους δημότες ότι μπορούν να εκδίδουν ψηφιακά τις βεβαιώσεις μη οφειλής ΤΑΠ με τον εξής τρόπο:

Ο ενδιαφερόμενος πολίτης καταθέτει με e-mail στο poleodomia@heraklion.gr αίτηση για βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ στην οποία αναφέρει τον αρμόδιο συμβολαιογράφο και τον εξουσιοδοτεί να παραλάβει την βεβαίωση όταν εκδοθεί. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σκαναρισμένα.

Η υπηρεσία επεξεργάζεται την αίτηση και ενημερώνει τον πολίτη για τυχόν οφειλές που προκύπτουν και τον τρόπο που μπορεί να γίνει η πληρωμή τους.

Μετά την πληρωμή των οφειλών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται η βεβαίωση μη οφειλής και αποστέλλεται ψηφιακά υπογραμμένη στο e-mail του συμβολαιογράφου.

Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Μαρία Καναβάκη δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο της βελτίωσης της λειτουργίας του τμήματος ΤΑΠ , με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη και ταχύτερη παροχή υπηρεσιών στους δημότες και μετά από επικοινωνία με τον Συμβολαιογραφικό Σύλλογο, προχωράμε στην τροποποίηση του τρόπου έκδοσης των βεβαιώσεων μη οφειλής . Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για την περαιτέρω απλούστευση της διαδικασίας».

Τα σχόλια είναι κλειστά.