Ηράκλειο:Ολοκληρώθηκε το έργο αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας επί του ΒΟΑΚ, από την γέφυρα Παπαναστασίου έως κόμβο Λινοπεραμάτων

Ολοκληρώθηκε το έργο αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας επί του ΒΟΑΚ, από την γέφυρα Παπαναστασίου έως κόμβο Λινοπεραμάτων

Ένα πολύ σημαντικό έργο αναβάθμισης των συνθηκών οδικής ασφαλείας επί του ΒΟΑΚ, από την γέφυρα Παπαναστασίου έως τα Λινοπεράματα, ολοκληρώθηκε όπως ήταν προγραμματισμένο από την Περιφέρεια Κρήτης.
Το έργο περιλάμβανε την αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα με νέα αντιολισθηρή άσφαλτο και κάλυψε το πλέον πολυσύχναστο τμήμα του ΒΟΑΚ, από το οποίο διέρχε-ται καθημερινά μεγάλος αριθμός οδηγών. Το έργο εκτελέστηκε και με νυχτερινές ερ-γασίες, χωρίς να πραγματοποιηθεί καθολικό κλείσιμο του ΒΟΑΚ σε κανένα από τα στάδια υλοποίησης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Σκουλάς, ο οποίος παρακολούθησε μαζί με τα στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων όλα τα στάδια των εργασιών, σε δήλωσή του αναφέρει: «Με την ολοκλήρωση και των τελευταίων διαγραμμίσεων, πα-ραδίδουμε στην κυκλοφορία έναν δρόμο πιο ασφαλή, πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό. Οι διερχόμενοι οδηγοί πλέον, μπορούν να κινούνται με μεγαλύτερη άνεση από τη γέ-φυρα της Παπαναστασίου έως τα Λινοπεράματα, καθώς και στους κόμβους Παπα-ναστασίου, Φοινικιάς, Γαζίου και Λινοπεραμμάτων.
Με τον συντονισμό του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, πετύχαμε να υλοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερα ζητήματα ο σχεδιασμός μας. Από τα θετικά στοιχεία του έργου, η αποτελεσματικότητα των νυχτερινών εργασιών που εφαρμόστηκε σε διάφο-ρα στάδια με σκοπό να περιοριστεί η όποια όχληση. Αξίζουν συγχαρητήρια στα στε-λέχη της Υπηρεσίας μας, καθώς και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε οδηγούς και ΕΛΑΣ, για την συμβολή τους στην ομαλή πορεία εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου. Συνεχί-ζουμε.».
Υπενθυμίζεται ότι το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022», με συνολικό προϋπολογισμό 16.500.000 ευρώ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.