Ηράκλειο:Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ζητάει την απόσυρση του νομοσχέδιου κατά το μέρος που αφορά τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και τη διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων

Την πλήρη αντίθεση του στην λειτουργία της Νέας Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων όπως προβλέπεται σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκφράζει με ομόφωνο ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου.
Το σώμα εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του σε κάθε παρέμβαση στον τομέα υπηρεσιών ύδατος που θα οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίηση των Δ.Ε.Υ.Α. με την επισήμανση πως το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν για να τεθεί υπό τον έλεγχο ρυθμιστικής αρχής.
Στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου επισημαίνεται πως το νερό είναι δημόσιο αγαθό και η πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτό δεν μπορεί να ρυθμίζεται από τους κανόνες της αγοράς.
Σημειώνεται επίσης πως οι Δ.Ε.Υ.Α. θα πρέπει να ενισχυθούν οργανωτικά και διοικητικά για να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ώστε να μετεξελιχθούν σε σύγχρονες και υγιείς επιχειρήσεις προς όφελος των τοπικών κοινωνιών που υπηρετούν.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου με το ομόφωνο ψήφισμά του ζητάει :

 Την απόσυρση του νομοσχέδιου κατά το μέρος που αφορά τη
Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και τη
διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των
υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων με την
επισήμανση πως το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν για να τεθεί
υπό τον έλεγχο ρυθμιστικής αρχής. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό
και η πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτό δεν μπορεί να
ρυθμίζεται από τους κανόνες της αγοράς. Το νερό είναι ανθρώπινο
δικαίωμα και η εκάστοτε Κυβέρνηση οφείλει να διασφαλίζει με κάθε
τρόπο το συνταγματικά κατοχυρωμένο δημόσιο χαρακτήρα του.
 Την ενίσχυση, οργανωτικά και διοικητικά των Δ.Ε.Υ.Α. (κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με ανταποδοτικότητα).
 Το παρών ψήφισμα να σταλεί στην Κυβέρνηση, στα
Κόμματα, την ΠΕΔ Κρήτης και σε όλους τους Βουλευτές του
νομού Ηρακλείου.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος δήλωσε : «Το νερό είναι δημόσιο, κοινωνικό αγαθό και αυτόν τον χαρακτήρα του οφείλουμε να διαφυλάξουμε. Είναι θεμελιώδες στοιχείο πολιτισμού η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών στο νερό. Είμαστε αντίθετοι σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς διαχείρισης που θα βάζει το νερό σε συνθήκες ρύθμισης από κανόνες της αγοράς».

Τα σχόλια είναι κλειστά.