Ηράκλειο:Παραλαβή των πρώτων γωνιών ανακύκλωσης στο Δήμο Χερσονήσου

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Σέγκος : «Στρατηγική κυκλικής οικονομίας με τη δημιουργία δικτύου με Γωνιές Ανακύκλωσης σηματοδοτεί μία νέα εποχή στη διαχείριση των απορριμμάτων με καινοτόμες πρακτικές και σύγχρονο εξοπλισμό»

Ο Δήμος Χερσονήσου γυρίζει σελίδα στην ανακύκλωση εγκαινιάζοντας σύγχρονες πρακτικές κυκλικής οικονομίας με τη δημιουργία ενός διευρυμένου δικτύου με «Γωνιές Ανακύκλωσης».
Πρόκειται για σημεία συλλογής αποβλήτων τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.
Στο πλαίσιο της παραλαβής των πρώτων Γωνιών Ανακύκλωσης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος δήλωσε : «Η στρατηγική μας στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων απαντά στις σύγχρονες απαιτήσεις και έχει επίκεντρο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιούμε, σε συνεργασία με τον ΦΟΔΙΣΑ Βόρειας Πεδιάδας, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο συλλογής βιοαποβλήτων, ανακυκλώσιμων υλικών και γενικά κυκλικής οικονομίας, εξασφαλίζοντας ποιοτικότερους δείκτες προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας».
Στο Δήμο Χερσονήσου προβλέπεται να λειτουργήσει αρχικά ένα δίκτυο πέντε σημείων επιφανειακών Γωνιών Ανακύκλωσης που θα δέχονται τέσσερα ρεύματα αποβλήτων και συγκεκριμένα χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί.
«Αναπτύσσοντας στρατηγικές που απαντούν στις ανάγκες σύγχρονων πόλεων, προχωράμε στην υλοποίηση του σχεδιασμού που θα σηματοδοτήσει μία νέα εποχή στη διαχείριση των απορριμμάτων. Η εφαρμογή στρατηγικών κυκλικής οικονομίας γίνεται με βάση το εθνικό σχέδιο και την ευρωπαϊκή πολιτική για την ενδυνάμωση της διαλογής απορριμμάτων στην πηγή, της ανακύκλωσης και τελικά της μείωσης των ποσοτήτων ταφής. Παράλληλος στόχος της ορθής διαχείρισης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας», πρόσθεσε ο κ. Σέγκος.
Οι γωνιές ανακύκλωσης θα είναι επιφανειακές, τύπου οικίσκου με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης, ζύγισης και καταγραφής. Το δίκτυο θα ενισχύεται σταδιακά και συνεχόμενα με νέους οικίσκους.
Η ανάπτυξη του δικτύου προβλέπεται στο 2ο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Χερσονήσου για την πενταετία 2021-2025 προκειμένου να επιτευχθεί η αύξηση της απόδοσης της ανακύκλωσης και ταυτόχρονα η αύξηση της καθαρότητας των υλικών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.