Ηράκλειο:Ψήφισμα ΔΣ Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ενόψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια

Ο Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι
αντίθετος με την ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
Η Κυβέρνηση της ΝΔ εξαγγέλλει την κατάθεση νομοσχεδίου για την ίδρυση μη κρατικών
Πανεπιστημίων, την ίδια ώρα που απαξιώνει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο με τη μείωση του
αριθμού των εισακτέων μέσω της επιβολής της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, με τη δραματική
μείωση της χρηματοδότησης και με τη θεσμοθέτηση του Ν.4957/2022 σύμφωνα με τον
οποίο ορίζει ένα πλαίσιο διοίκησης με όρους επιχειρηματικούς.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο ΕΛΜΕΠΑ σήμερα υπηρετούν 169 μέλη ΔΕΠ, 42 μέλη ΕΔΙΠ &
ΕΤΕΠ , 128 διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και ΙΔΑΧ), και μεγάλος αριθμός συμβασιούχων.
Από το 2009 έως το 2023 έχουμε μείωση της τάξης του -22.1% στα μέλη ΔΕΠ, -22.2% σε
ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και -36.6% σε Διοικητικό Προσωπικό.
Παρατηρείται επίσης μείωση της κρατικής επιχορήγησης για τις λειτουργικές δαπάνες του
Ιδρύματος από το 2009 στο 2023 της τάξης του -47,4%!, ενώ στις δαπάνες μισθοδοσίας
έκτακτου προσωπικού υπάρχει μείωση της τάξης του 84.1%.
Η κυβέρνηση κάνοντας χρήση του το άρθρο 28 παρακάμπτει το άρθρο 16 του Συντάγματος
το οποίο αναφέρει ρητά ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα
που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση.
Καταθέτοντας νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων απελευθερώνει το
κράτος από την υποχρέωση για παροχή δημόσιων, δωρεάν και ποιοτικών σπουδών για τους
φοιτητές και παραδίδει την ανώτατη εκπαίδευση βορά στα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των δημόσιων πανεπιστημίων και την απειλή
της βιωσιμότητα πολλών πανεπιστημιακών τμημάτων της Περιφέρειας.
Η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών, των εργαζομένων και του λαού απορρίπτει το
νομοσχέδιο, γι’ αυτό και η κυβέρνηση απαντά με την συκοφάντηση των αγώνων, με
εκβιασμούς και ένταση της καταστολής.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η δρομολόγηση απόλυσης μέλους του Κ.Σ. της ΟΔΠΤΕ και
η παραπομπή σε ΕΔΕ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Διοικητικού
Προσωπικού του ΕΚΠΑ, του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και δύο ακόμα
μελών του Κεντρικού Συμβουλίου της ΟΔΠΤΕ και εργαζομένων στο ΕΚΠΑ.

Η εισβολή των ΜΑΤ στο ΕΜΠ , η διάταξη εισαγγελικής έρευνας για τις καταλήψεις, η
εκκένωση και οι συλλήψεις φοιτητών/φοιτητριών στην κατάληψη νομικής του ΔΠΘ και τώρα
η επέμβαση εκκένωσης της κατάληψης της ΝΟΠΕ ΑΠΘ, αποτελούν αυταρχικές και
εκβιαστικές στάσεις απέναντι στις φοιτητικές κινητοποιήσεις των φοιτητών μας,
υποστηρίζοντας ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ, ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ!
Δηλώνουμε, με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η ενότητα των φοιτητών, των ΔΕΠ, ΕΤΕΠ,
ΕΔΙΠ, Διοικητικών υπαλλήλων, όλων των εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
καθώς και δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας και καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
εγγυάται ότι η τρομοκρατία και οι απειλές δεν θα περάσουν !
Για όλα τα παραπάνω ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
• Την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου
• Λέμε όχι στην παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος. Η χώρα μας έχει ήδη
μια πρόσφατη διεθνή καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για παραβίαση
των βασικών συνταγματικών αρχών. Ας μην συνεχιστεί.
• Την ΑΜΕΣΗ Ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Το δημόσιο
πανεπιστήμιο, μπορεί να εγγυηθεί, σε όλους τους πολίτες αφενός ίσες δυνατότητες
πρόσβασης στα Πανεπιστήμια και αφετέρου υψηλό επίπεδο σπουδών,
ανεξαρτήτως της κοινωνικής προέλευσης και των οικονομικών τους δυνατοτήτων.
• Εξασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του δημόσιου
Πανεπιστημίου
• Αύξηση της χρηματοδότησης των δημόσιων Πανεπιστημίων, ενίσχυση όλων των
κατηγοριών προσωπικού, βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών σπουδών,
σίτισης και στέγασης των φοιτητών
• Απαιτούμε να σταματήσει ΑΜΕΣΑ κάθε διαδικασία που θέτει ζήτημα απόλυσης του
συναδέλφου και άλλων συνδικαλιστικών διώξεων.
• Απαιτούμε να σταματήσει ΑΜΕΣΑ ο εκφοβισμός, οι διώξεις και η στοχοποίηση των
φοιτητών μας.
• Συμμετέχουμε σε κάθε πολύμορφες δράσεις ενημέρωσης και ενεργοποίησης
θεσμικών και κοινωνικών φορέων, ώστε να ενεργοποιηθεί ολόκληρη η κοινωνία.

Στηρίζουμε τον αγώνα των φοιτητών μας γιατί η μόρφωση είναι δικαίωμα και όχι

προνόμιο!

Τα σχόλια είναι κλειστά.