Ηράκλειο:Σεμινάριο Ηλεκτροσυγκολλητών με διεθνή κατοχύρωση International Fillet Welder for MMA & TIG (Tungsten Inert Gas).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ηλεκτροσυγκολλητών με διεθνή κατοχύρωση International Fillet Welder for MMA & TIG (Tungsten Inert Gas).
ΈΝΑΡΞΗ: 6 Φεβρουαρίου 2024
Οι Τεχνικές σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, σε συνεργασία με τη Γερμανική Ένωση Ηλεκτροσυγκολλήσεων DVS-GSI παρουσιάζουν ένα πρωτοποριακό, μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα, εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης Ηλεκτροσυγκολλητών που οδηγεί σε πιστοποίηση με παγκόσμια κατοχύρωση.
Η σχολή Διεθνούς Επαγγελματία Ηλεκτροσυγκολλητή αποτελείται από 6 τάξεις και τρία μαθήματα εξειδίκευσης σε ειδικές κατασκευές.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων από τους εκπαιδευόμενους, απονέμεται το διεθνώς αναγνωρισμένο δίπλωμα Ηλεκτροσυγκολλητή της Γερμανικής Ένωσης Ηλεκτροσυγκολλήσεων που υπογράφεται από την DVS-GSI. (Διεθνές Πιστοποιητικό Συγκόλλησης (International welding certificates).
Η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε τάξης του εκπαιδευτικού προγράμματος της σχολής οδηγεί στην απονομή των διεθνώς αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών, με βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9606. Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται στο τέλος κάθε τάξης και διενεργούνται από ειδικούς εμπειρογνώμονες της DVS-GSI στο Ηράκλειο.
Οι τάξεις αυτές είναι:
1. MMA Plate Fillet Welder, διάρκειας 120 διδακτικών ωρών. Πραγματοποιείται σε 15 ημέρες και ολοκληρώνεται σε ένα μήνα, με συνολικό κόστος 950€. Ημερομηνίες διεξαγωγής: ΈΝΑΡΞΗ: Φεβρουάριος 2024
2. MMA Plate Butt Welder, διάρκειας 105 διδακτικών ωρών. Πραγματοποιείται σε 15 ημέρες και ολοκληρώνεται σε ένα μήνα, με συνολικό κόστος 850€.
3. MMA Tube Butt Welder, διάρκειας 160 διδακτικών ωρών. Πραγματοποιείται σε 20 ημέρες και ολοκληρώνεται σε ένα μήνα, με συνολικό κόστος 1200€.
4. TIG Plate Fillet Weld, διάρκειας 80 διδακτικών ωρών που πραγματοποιείται σε 10 ημέρες και ολοκληρώνεται σε ένα μήνα, με συνολικό κόστος 850€. ΈΝΑΡΞΗ: 06 Φεβρουαρίου 2024
5. TIG Plate Butt Welder, διάρκειας 80 διδακτικών ωρών. Πραγματοποιείται σε 10 ημέρες και ολοκληρώνεται σε ένα μήνα, με συνολικό κόστος 850€.
6. TIG Tube Butt Welder, διάρκειας 120 διδακτικών ωρών. Πραγματοποιείται σε 15 ημέρες και ολοκληρώνεται σε ένα μήνα, με συνολικό κόστος 1000€.
Η δήλωση συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά: www.katartisi.gr
Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης:
• MIG special course 7 ημέρες 850€ Πατήστε εδώ για να δηλώσετε συμμετοχή
• TIG wineries special skills 7 ημέρες 850€
• TIG kitchen special skills 7 ημέρες 850€
Όλα τα τμήματα είναι απογευματινά και λειτουργούν 17:00μμ έως 22:00μμ.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί οτι στο εγχείρημα αυτό συνεργάτης των Τεχνικών Σχολών Επιμελητηρίου Ηρακλείου είναι η GSI (Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH), ένας καινοτόμος πάροχος υπηρεσιών, ο αρμόδιος εταίρος βιομηχανίας και εμπορίου για όλες τις διεργασίες της συναρμογής, συγκόλλησης, κοπής και επικάλυψης στη Γερμανία.
Αξίζει να αναφερθούν μερικά από τα σημαντικά οφέλη τα οποία αποκομίζει όποιος παρακολουθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα:
1. Εκτεταμένη πρακτική και θεωρητική γνώση
Το επάγγελμα του συγκολλητή απαιτεί θεωρητική γνώση σε συνδυασμό με την εφαρμογή σωστής τεχνικής. Για να είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ένας Εξειδικευμένος Συγκολλητής πρέπει να έχει διδαχθεί από καθηγητές που διαθέτουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά συγκόλλησης. Ο Διεθνής Εξειδικευμένος Συγκολλητής έχει την ικανότητα να «διαβάσει» ένα σχέδιο και να καταλάβει μια Προδιαγραφή Διεργασίας Συγκόλλησης.
2. Προσέγγιση για Υψηλή ποιότητα στην εργασία
Ένας πιστοποιημένος Διεθνής Εξειδικευμένος Συγκολλητής γνωρίζει ποια είναι η ποιοτική εργασία στην συγκόλληση. Οι αυστηρά προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, εκπαιδεύουν τους εκπαιδευόμενους ώστε να προσεγγίζουν την ποιοτική εργασία από την αρχή. Η τήρηση των ηλεκτροδίων και των πάνελ σε τάξη, η επιλογή και συντήρηση του συγκολλητικού εξοπλισμού η διατήρηση και επικύρωση της WPS (Προδιαγραφής Διεργασίας Συγκόλλησης) αποτελούν ανεκτίμητα μαθήματα για τους μαθητευόμενους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας
Οι απόφοιτοι της σχολής έχουν τη δυνατότητα, βάσει αξιολόγησης προσόντων, να συμμετέχουν σε δεκαπενθήμερο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης ηλεκτροσυγκολλητών, που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Γερμανικής εταιρείας Ηλεκτροσυγκολλήσεων DVS-GSI στο Dusseldorf της Γερμανίας.
Εισηγητές :
Αντώνιος Καρίτης, κάτοχος άδειας Ηλεκτροσυγκολλητή Ά κλάσης με προϋπηρεσία άνω των 25 χρόνων στον τομέα των ηλεκτροσυγκολλήσεων σε πληθώρα πολυεθνικών και όχι μόνο επιχειρήσεων.
Γιάννης Σαριδάκης και Μαρία Σωμαράκη: Θεωρητικά μαθήματα.
Επικοινωνία: Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ. Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου Ικάρου & Αρχιμήδους 1 Νέα Αλικαρνασσός, τηλέφωνο 2810-302736, info@katartisi.gr, 09:00πμ έως 15:00 μμ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.