Ηράκλειο:Σημαντικές διοργανώσεις από το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Η διοργάνωση της Τεχνικής Ημερίδας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και της 24ης Διημερίδας Τμημάτων/Γραφείων Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ελληνικών και Κυπριακών ΑΕΙ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο κατά το τριήμερο 22-24 Μαΐου 2024, πρόκειται να φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του στο Ηράκλειο, δύο πολύ σημαντικές διοργανώσεις σε θέματα χρηματοδότησης σπουδών και έρευνας και εξωστρέφειας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Πρόκειται για:

α) Την Τεχνική Ημερίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), στις 22 Μαΐου 2024 και
β) Την 24η Διημερίδα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων/Γραφείων Erasmus Ελληνικών και Κυπριακών ΑΕΙ (ΔΔΗΣΕΕΠ), το διάστημα 23-24 Μαΐου 2024.

Σκοπός της Τεχνικής Ημερίδας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών είναι η ενημέρωση του προσωπικού των Πανεπιστημίων σε θέματα σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών και βραβείων του ΙΚΥ για σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα ειδικά διακρατικά προγράμματα υποτροφιών ΙΚΥ, καθώς και τις δράσεις Erasmus+ στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Αντίστοιχα, σκοπός της καθιερωμένης Διημερίδας ΔΔΗΣΕΕΠ, είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων καθώς και των Τμημάτων/Γραφείων Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων των Ελληνικών και των Κυπριακών Πανεπιστημίων, σε ζητήματα που αφορούν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, στην ακαδημαϊκή πολιτική, στην επιμόρφωση των υπαλλήλων και στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και η διατύπωση προτάσεων προς το ΥΠΑΙΘΑ και το ΙΚΥ για θέματα οργάνωσης, δομής και λειτουργίας της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο:
https://www.ddiseep.org/index.php/fetini-diimerida-ddiseep

Τα σχόλια είναι κλειστά.