Καινοτομία: Η ΕΑΔΙΠ χρηματοδοτεί την ανάπτυξη τριών (3) Spin Off / Spin Out εταιρειών συνεργατών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Σε μία καινοτόμο Επιχειρηματική Πρωτοβουλία προχωράει για πρώτη χρονιά η ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ, με την πρόθεση να χρηματοδοτήσει τα επιχειρηματικά σχέδια (business plan), τριών (3) εταιρειών που θα επιλεγούν μετά από Δημόσια Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ δύναται να συμμετάσχει ως μέτοχος στην ανάπτυξη Εταιρειών Spin Off/Spin Out μελών της κοινότητας του ΕΛΜΕΠΑ, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου.

Κατά την παρούσα πρόσκληση, ζητείται το επιχειρηματικό σχέδιο που θα κατατεθεί, να περιέχει και εκτίμηση της αγοράς (market analysis), ώστε να αναδείξει τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας και την βιωσιμότητα της αντίστοιχης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα αφορούν καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, που έχουν προκύψει από την ερευνητική δράση των μελών της κοινότητας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν τα μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, διοικητικοί υπάλληλοι, ερευνητές, ακαδημαϊκοί υπότροφοι, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, απόφοιτοι του Πανεπιστημίου, και γενικά όλο το προσωπικό με άμεση σχέση εργασίας (συμβάσεις έργου και εργασίας) με το ΕΛΜΕΠΑ.

Οι προτάσεις κατατίθενται έως τις 10 Ιουνίου 2022 ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στον Εσταυρωμένο Ηρακλείου (Κλειστό Γυμναστήριο Μάρκος Καραναστάσης), είτε αυτοπροσώπως, είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών ως την παραπάνω ημερομηνία. Στην περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο (συστημένη επιστολή), ως ημερομηνία παραλαβής λαμβάνεται η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου.

Στοιχεία Φακέλου:
Για την Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 377/Φ.ΕΞ./13.05.2022 Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κλειστό Γυμναστήριο Μάρκος Καραναστάσης Εσταυρωμένος 71410, Ηράκλειο, Κρήτης.

Περισσότερα για την ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ και το πλήρες κείμενο της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ:

https://eadip.hmu.gr/

https://eadip.hmu.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%81%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%bf%cf%82-2/

Τα σχόλια είναι κλειστά.