Κοινωνικό μέρισμα : Πότε θα πληρωθούν οι τελευταίοι δικαιούχοι

Οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα εμφανίζονται με ένδειξη κατάστασης: «Πιστώθηκε/Προς-Πίστωση»

Κοινωνικό μέρισμα : Πότε θα πληρωθούν οι τελευταίοι δικαιούχοι . Οι αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα εμφανίζονται ….

Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα για το κοινωνικό μέρισμα (www.koinonikomerisma.gr ) ότι, την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η πίστωση των εγκεκριμένων αιτήσεων της τελευταίας φάσης (17-21 Ιανουαρίου).

Οι αιτήσεις εμφανίζονται με ένδειξη κατάστασης: «Πιστώθηκε/Προς-Πίστωση».

Τα σχόλια είναι κλειστά.