Κοροναϊός – Νέα μέτρα από την κυβέρνηση: Επίταξη σε φάρμακα, μάσκες, αντισηπτικά και νέες απαγορεύσεις

Δείτε τα μέτρα που περιλαμβάνονται στην νέα ΠΝΠ κατά του κοροναϊού
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στην οποία προβλέπονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κοροναϊού COVID-19.

Συγκεκριμένα στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, περιλαμβάνονται συνολικά 31 άρθρα, τα οποία αφορούν παρεμβάσεις και μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τον περιορισμό της διασποράς του κοροναϊού.

Μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται είναι, η επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλώσιμων και μη, για την καταπολέμηση της διασποράς του κοροναϊού COVID-19, στη λειτουργία των super market, θα πρέπει να τηρείται η αναλογία του ενός ατόμου ανά 10 τ., και με ελάχιστη απόσταση τα 2 μέτρα, αλλά και η απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού.

Συγκεκριμένα προβλέπονται, αναλυτικά:

Άρθρο 1: Λήψη έκτακτων μέτρων για τη διασφάλιση της τροφοδοσίας της αγοράς και τη λειτουργία υπεραγορών τροφίμων και επιχειρήσεων εστίασης και συγκεκριμένα

α) αναστέλλεται για ένα μήνα το ωράριο περί τροφοδοσίας των καταστημάτων, που εμπορεύονται τρόφιμα super market, των λαϊκών αγορών και των οργανωμένων αγορών τροφίμων. Η αναστολή αυτή μπορεί να παραταθεί για έναν άλλο μήνα.

Επίσης, προβλέπεται στην παρ.5 για τη λειτουργία των super market, θα πρέπει να τηρείται η αναλογία του ενός ατόμου ανά 10 τ., και με ελάχιστη απόσταση τα 2 μέτρα. Το μέτρο αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες.

Εξίσου, στην παρ.6 του άρθρου 1, προβλέπεται ότι, οι επιχειρήσεις εστίασης που έως σήμερα είναι αδειοδοτημένες για λειτουργία με τραπεζοκαθίσματα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες διανομής κατ’ οίκον ή παράδοσης στο κατάστημα (delivery και take away), χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση.

Άρθρο 2) Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής.

Προβλέπεται ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων στον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα αποθέματα σε :
α) χειρουργικές μάσκες,
β) αντισηπτικά διαλύματα και
γ) αντισηπτικά μαντηλάκια.
από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας.
Προβλέπονται επίσης υψηλά πρόστιμα για την μη συμμόρφωση με την υποχρέωση αυτή καθώς και κατάσχεση των συγκεκριμένων ειδών.

Στο άρθρο 3, προβλέπεται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, μπορούν, κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να διενεργούνται διαδικασίες προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α’ 147), από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με: α) Την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό και υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520 (Γραμμή Καταναλωτή), β) την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα των κλιμακίων των υπηρεσιών με αρμοδιότητες ελέγχου που υπάγονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στο άρθρο 4 προβλέπονται μέτρα ενίσχυσης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η οποία έχει αναλάβει το συντονισμό των υπηρεσίων της Κεντρικής Διοίκησης και των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού.

Στο άρθρο 5 προβλέπονται έκτακτα μέτρα για την ιχνηλάτηση κρουσμάτων του κοροναϊού COVID-19.

Στο άρθρο 6 προβλέπεται, επίταξη κινητών πραγμάτων, αναλώσιμων και μη, για την καταπολέμηση της διασποράς του κοροναϊού COVID-19

Με απόφαση του υπουργού υγείας θα επιτάσσονται, για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών κινητά, αναλώσιμα και μη, τα οποία ανήκουν σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και εμπίπτουν στην έννοια του ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, των μέσων ατομικής προστασίας και των φαρμάκων.

Επίσης, στο ίδιο άρθρο ορίζεται η αποζημίωση ότι με απόφαση θα καθοριστεί εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ιδιωτών ή νομικών προσώπων για τα αγαθά που θα επιτάσσονται.

Στο άρθρο 7, προβλέπονται οι διαδικασίες για τις έκτακτες προμήθειες ανταλλακτικών ασθενοφόρων.

Στο άρθρο 8, προβλέπεται η διαδικασία αποδοχής δωρεών, προς το υπουργείο υγείας.

Στο άρθρο 9, προβλέπονται πρόσθετα μέτρα πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης και περιορισμού της διασποράς του νόσου.
Μεταξύ των μέτρων, προβλέπεται και η απαγόρευση εισόδου και εξόδου από την Ελληνική Επικράτεια μεμονωμένων φυσικών προσώπων, οργανωμένων ή μη ομάδων ή και αποστολών φυσικών προσώπων, που προέρχονται από ή μεταβαίνουν σε πληττόμενες περιοχές του εξωτερικού.

Στο άρθρο 10 προβλέπονται προσλήψεις στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας, στα πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία.

Στο άρθρο 11 προβλέπεται η εφαρμογή της άδειας ειδικού σκοπού.

Στο άρθρο 12, προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης από τον Ε.Ο.Δ.Υ για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους,

Στο άρθρο 13, προβλέπεται ο μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων,

Στο άρθρο 14, προβλέπεται ειδική διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού στον τομέα της ενέργειας, ύδρευσης και προμήθειας καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού

Στο άρθρο 15, προβλέπεται, έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις/εργοδότες, που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων

Στο άρθρο 16, προβλέπεται, δυνατότητα έκτακτης και προσωρινής παρέκκλισης από την από την απαγόρευση λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες για συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Στο άρθρο 17, παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄79), καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κοροναϊού COVID-19 και πάντως όχι μετά από τις 10.4.2020.

Στο άρθρο 18, προβλέπεται η παράταση συμβάσεων καθαριότητας στο Υπουργείο Εργασίας, μέχρι τις 31 Μαΐου 2020.

Στο άρθρο 19, προβλέπεται η έκτακτη εφαρμογή μεθόδου τηλεκατάρτισης στα προγράμματα ανέργων ή εργαζομένων.

Στο άρθρο 20, προβλέπεται η παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσων μελών και παράταση προθεσμιών διοικητικών προσφυγών μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.

Στο άρθρο 21 προβλέπονται, προσλήψεις προσωπικού σε προνοιακούς φορείς και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού στο προσωπικό τους.

Στο άρθρο 22, αναβάλλεται η εξέταση των εκκρεμών ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30) (προσφυγή κατά των αποφάσεων και πράξεων των αρμοδίων Οργάνων του ΟΠΕΚΑ), αν αυτή έχει προσδιοριστεί σε ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από τις 16.3.2020 μέχρι και τις 30.4.2020.

Στο άρθρο 23, προβλέπονται οι μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κοροναϊού και διοικητικές κυρώσεις.

Στο άρθρο 24, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις που αφορούν την λειτουργία των ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, ως προς την διευκόλυνση του έργου τους, για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού.

Στο άρθρο 25, προβλέπονται μέτρα διευκόλυνσης ευπαθών ομάδων, για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κοροναϊού COVID-19.

Στο άρθρο 26, προβλέπεται η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης κτιρίων για χρονική διάρκεια όχι πάνω από 6 μήνες.
Στο άρθρο 27, προβλέπεται η προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.
Στο άρθρο 28, προβλέπονται έκτακτα μέτρα για το προσωπικό των αερολιμένων της χώρας και της Υπηρεσίας Πολιτικής αεροπορίας.
Στο άρθρο 29, προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας της επιτροπής Προσφυγών του Υπουργείου Τουρισμού΄.
Στο άρθρου 30, προβλέπεται η δυνατότητα, ανάθεσης προμηθειών για ενημέρωση και επικοινωνία για την υλοποίηση της εκστρατείας.
Στο άρθρο 31, προβλέπεται υποχρέωση των δημόσιων και ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών να μεταδίδουν μηνύματα διάρκειας έως ενός (1) λεπτού για την προστασία της δημόσιας υγείας και τα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς του κοροναϊού COVID-19.https://www.parapolitika.gr/

Τα σχόλια είναι κλειστά.