Κρήτη: Αποχή των συμβολαιογράφων από την 1η του 2020

Αποχή των συμβολαιογράφων από την 1η του 2020

Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου Συμβολαιογράφων Εφετείου Κρήτης την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου αποφασίστηκαν κατά πλειοψηφία τα εξής:

Οι συμβολαιογράφοι του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Κρήτης από 1 – 1 – 2020 απέχουν από τη διενέργεια όλων των συμβολαιογραφικών πράξεων που απαιτούν την υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου και την επισύναψη πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (του

άρ. 54 Α ν. 4174/2013).

Αιτήματα της αποχής είναι:

1) Αναμόρφωση του άρθρου 36 ν. 4646/2019 με την απαλοιφή της έννοιας της φορολογικής ταυτότητας του ακινήτου και του προστίμου που συνδέεται με αυτήν και προβλέπεται εις βάρος των συμβολαιογράφων.

2) Αναστολή εφαρμογής των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 για ένα εξάμηνο και σε κάθε περίπτωση έως ότου δημιουργηθεί ένα ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων από τους συμβολαιογράφους.

Σε ανακοίνωση που υπογράφει η πρόεδρος του συλλόγου Αναστασία Δρανδάκη, οι συμβολαιογράφοι πιο συγκεκριμένα ζητούν:

«α) στο διάστημα αυτό να εκπαιδευτούν οι συμβολαιογράφοι με σεμινάρια που θα οργανωθούν σε όλους τους Συλλόγους της Χώρας με ευθύνη και επιμέλεια του αρμόδιου Υπουργείου, β) να δημιουργηθεί πλατφόρμα βοήθειας από το αρμόδιο Υπουργείο στην οποία να δίνονται έγγραφες απαντήσεις προς τους συμβολαιογράφους, γ) το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί σε απλούστευση του συστήματος προσδιορισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων και σε ταυτοποίηση του συστήματος στη φορολογία Κεφαλαίου και στη φορολογία ΕΝΦΙΑ.

3) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47,48 και 49 του ν. 4646/2019, ζητούν την επίτευξη συνεργασίας με τη Δημόσια Διοίκηση με την ανάληψη από μέρους μας ευθύνης μόνο στα πλαίσια των καθηκόντων μας και της φύσης του επαγγέλματός τους, αλλά σε καμία περίπτωση ανάληψη ευθύνης για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας του ακινήτου και των προϋποθέσεων χορήγησης κάθε είδους απαλλαγών φόρου, αρμοδιότητες οι οποίες ανήκουν στην πολιτεία. Ζητάμε την απαλοιφή των προστίμων εις βάρος μας. Οι συμβολαιογράφοι κατά τον Νόμο υποκείμεθα σε πειθαρχικό έλεγχο.

Τέλος, αποφασίσθηκε να επανεκτιμηθεί η κατάσταση κατά την τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 – 1 – 2020».

Τα σχόλια είναι κλειστά.