Κρήτη:Αποφάσεις Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Υπό την Προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Νίκου Ξυλούρη συνεδρίασε την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν επίσης οι Δήμαρχοι Μαλεβιζίου και Αγίου Νικολάου, καθώς και εκπρόσωποι των μελετητών.
Η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά, σύμφωνα με τους όρους της εισήγησης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά στη βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού (ΠΕΟ) Ηρακλείου – Άγιος Νικόλαος, στο Τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος, με φορέα έργου το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών (ΥΠΟΜΕ), ενσωματώνοντας επίσης σημαντικούς όρους και λειτουργικές παρατηρήσεις που εκφράστηκαν από τον Δήμαρχο Αγίου Νικολάου.
Επίσης, η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά σύμφωνα με τους όρους της εισήγησης της Υπηρεσίας, επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου κοινού ενδιαφέροντος της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης (Ελληνικό Τμήμα) στη θέση Κορακιά του Δήμου Μαλεβιζίου, με φορέα έργου την εταιρεία EUROASIA INTERCONNECTΟR LIMITED. Ταυτόχρονα εξέφρασε τη στήριξή της στο αίτημα του Δήμου Μαλεβιζίου περί υλοποίησης μέτρων και ενεργειών άμβλυνσης πιθανών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στην περιοχή, όπως εκφράστηκε κατά τη συνεδρίαση από τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.