Κρήτη : Εγκρίσεις έργων 21 εκατ. Ευρώ από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη

Με τηλεδιάσκεψη έγινε η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, όπου ενέκρινε συμβάσεις έργων διακηρύξεις διαγωνισμών και μελετών ύψους 21.000.000 ευρώ. Πρόκειται για έργα υποδομής και ανάπτυξης, που αφορούν κυρίως έργα οδικής ασφάλειας-οδικού δικτύου σε περιοχές των Περιφερειακών ενοτήτων της Κρήτης, όπως και κτηριακά – εγκαταστάσεις υγείας, παιδείας, υποδομές, αθλητισμού, κ.α

Συγκεκριμένα τα θέματα που εγκρίθηκαν από την οικονομική επιτροπή είναι:

• Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση διακήρυξης, έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και έγκριση σύστασης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση εδαφικών αστοχιών και εργασίες αποκαταστάσεις στον οδικό άξονα Ηράκλειο Βιάννος και ειδικά στο τμήμα Μάρθα Βιάννος» με προϋπολογισμό έργου 6.630.000,00 €.

• Έγκριση δημοπράτησης του έργου, Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, της Διακήρυξης Δημοπρασίας και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: “Βελτίωση της ασφάλισης του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης με τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας προϋπολογισμού 3.000.000 €.

• Έγκριση προσωρινού αναδόχου για το έργο Κατασκευή γηπέδου 5χ5 του Ναυτικού Αθλητικού και Ποδοσφαιρικού Ομίλου “Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ” με προϋπολογισμό 75.000,00€.

• Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση διακήρυξης, έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για το έργο καθαρισμός τάφρων άρση καταπτώσεων επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου με προϋπολογισμό 75.000,00 €.

• Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση διακήρυξης, έγκριση διενέργειας διαγωνισμού «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Επαρχιακών οδών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου με προϋπολογισμό 1.350.000,00 €.

• Έγκριση του διαγωνισμού και ανάθεση στον οριστικό μειοδότη οικονομικό φορέα της σύμβασης εκτέλεσης του έργου Συντήρηση επαρχιακής οδού από Λούκια έως Βασιλική με προϋπολογισμό 246.000,00 €.

• Έγκριση του Πρακτικού I Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού “Βασιλική – Κρότος” με προϋπολογισμό 2.300.000,00 €.

• Έγκριση του Πρακτικού I Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη της σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «Νέο ισόγειο κτίριο περιφερειακού Ιατρείου Ψαρής Φοράδας με προϋπολογισμό 280.000,00 €.

• Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση διακήρυξης, έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και έγκριση σύστασης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Συντήρηση επαρχιακής οδού 27 στο τμήμα Χανιά Αλικιανός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων » με προϋπολογισμό έργου 1.500.000,00 €.

• Έγκριση διάθεσης πίστωσης 595.000,00 για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και Δήμου Κισσάμου για την κατασκευή του έργου επείγουσες εργασίες διαμόρφωσης χώρων και προσωρινής εγκατάστασης προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας για την άμεση στέγαση των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του Δήμου Κισσάμου.

• Έγκριση του Πρακτικού I Διαγωνισμού του έργου: «Αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και προμήθεια εξοπλισμού της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΟΡΓΟΥΠΗΚΟΟΣ» με προϋπολογισμό 1.655.000,00 €.
• Κατοχύρωση σύμβασης του έργου Επείγουσες Εργασίες αντιμετώπισης επικινδυνοτήτων λόγω καθιζήσεων και κατολισθήσεων στην Επαρχιακή Οδό 5 Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με προϋπολογισμό 750.000,00 €.
• Έγκριση του Πρακτικού I Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση αγωνιστικού χώρου δημοτικού σταδίου Κισσάμου» με προϋπολογισμό 300.000,00 €.
• Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση διακήρυξης για το έργο «τακτοποίηση του τουριστικού περιπτέρου Μαλαύρας» με προϋπολογισμό 48.000,00 €.

• Έγκριση διάθεσης πίστωσης, έγκριση διακήρυξης για το έργο «αντικατάσταση υφιστάμενης παλαιάς γεώτρησης» στην θέση «Γωνιά», του Δ.Δ. Μέσα Λακωνίων, Δήμου Αγίου Νικολάου με προϋπολογισμό 55.000,00 €.
• Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας Αγιάς» με προϋπολογισμό 24.000,00 €.

• Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, Έγκριση πρόσκλησης προς τους Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και έγκριση του γνωμοδοτικού οργάνου του Διαγωνισμού της μελέτης του έργου: Επικαιροποίηση μελέτης «Οδικός άξονας Ρέθυμνο -Αποστόλοι-Μάνδρες, Τμήμα Ρέθυμνο -Φράγμα Ποταμών», με προϋπολογισμού 49.600,00€

Τα σχόλια είναι κλειστά.