Κρήτη:Εργαστήριο για την διατροφή στο πλαίσιο του έργου «Διατροφή στη Μεσόγειο

Όταν το Brand Name συναντά τους Πολίτες» (MD.net)»

Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, συμμετέχει και υλοποιεί ως εταίρος, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED 2014-2020 το έργο με τίτλο: «MD.net” Mediterranean Diet – When Brand Meet People- Διατροφή στη Μεσόγειο- Όταν το Brand Name συναντά τους Πολίτες» (MD.net).

Γενικός στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση των προκλήσεων για την ανάδειξη της Μεσογειακής Διατροφής στις χώρες της Μεσογείου, ως τμήμα αναπόσπαστο της μεσογειακής ταυτότητας – η οποία είναι εγγεγραμμένη στον κατάλογο της UNESCO για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου και ειδικότερα του παραδοτέου 4.3.1 (Υλοποίηση συνεργατικών εργαστηρίων) πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα «Τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της αγροδιατροφής».

Το διαδικτυακό εργαστήριο χαιρέτησαν η αντιπεριφερειάρχης οικονομικών θεμάτων της Περιφέρειας Κρήτης Μαρία Χανιωτάκη και ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννης Στεφανάκης.
Στη συνέχεια, η συντονίστρια του έργου από την Περιφέρεια Κρήτης κυρία Ρούλα Παπαδοπούλου, παρουσίασε τους σκοπούς και τους στόχους του έργου, τις μέχρι τώρα υλοποιημένες δράσεις και τα σημεία ορόσημα.

Ακολούθησε η παρουσίαση της Δρ. Γεωργίας Ζούνη η οποία ανέλυσε εκτενώς «Πώς ο COVID-19 επιτάχυνε τις τάσεις στην αγροδιατροφή & στον αγροτουρισμό» και στη συνέχεια παρουσίασε τις «Προκλήσεις & τις νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις».

Την επόμενη παρουσίαση, πραγματοποίησε ο Γιώργος Καραμανώλης από την εταιρεία Crowdpolicy, ο οποίος ανέδειξε την περίπτωση του AgroLasithi – δράση/ πρωτοβουλία που υλοποιεί σε συνεργασία με το Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου- ως ψηφιακή καινοτομία στην αγροδιατροφή και ως καλή πρακτική. Επιπλέον, αναφέρθηκε σε ψηφιακά εργαλεία που συντελούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αλλά και στη διευκόλυνση της καθημερινής ζωής των πολιτών.

Των παρουσιάσεων ακολούθησε συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας τοποθετήθηκαν οι συμμετέχοντες στη διαδικτυακή εκδήλωση, οι οποίοι έφτασαν τους εξήντα πέντε (65) και των οποίων το ενδιαφέρον διατηρήθηκε ζωντανό σε όλη τη διάρκεια του εργαστηρίου. Από την πλευρά τους, οι συμμετέχοντες, προέρχονταν από διάφορους χώρους: εστίαση, αγροδιατροφή, αγροτουρισμός, κλπ.

Τη διοργάνωση και το συντονισμό του εργαστηρίου, πραγματοποίησαν οι εξωτερικοί συνεργάτες- σύμβουλοι του έργου από την εταιρεία ΕΤΑΜ ΑΕ

Τα σχόλια είναι κλειστά.