Κρήτη:Ο Λευτέρης Κοπάσης Περιφερειακός Σύμβουλος για την παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού
‘’ Αν ’’
Αν πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι υψηλή η προτεραιοποίηση της προστασίας του Περιβάλλοντος, της ασφάλειας της επάρκειας και της ποιότητας των υδάτων, τότε είναι ευκαιρία με αφορμή την Παγκόσμιας Ημέρα Νερού σύμφωνα με τον ΟΗΕ σήμερα στις 22 Μαρτίου να συστρατευτούμε όλοι οι εμπλεκόμενοι, κεντρική διοίκηση, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς διαχείρισης των υδατικών πόρων, στην συνεχή ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Αν διασφαλίζουμε ότι το νερό είναι αγαθό και όχι προϊόν με την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 ΕΚ και την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία με τον Ν.3199/03 και το ΠΔ 51/07, τότε χρειαζόμαστε διαρκώς επικαιροποιημένα τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης και ειδικότερα της Κρήτης όπου το ισοζύγιο για το είναι ελλειμματικό και το νερό ζωτικής ανάγκης.
Αν ο νόμος για την διευρυμένη Ρ.Α.Ε. δηλ την νεοσύστατη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων ενσωματώνει τις εξελίξεις στην παραγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τότε απομένει η διατύπωση να μην αφήνει κανένα περιθώριο υποψίας ιδιωτικοποίησης.
Αν μπορούμε να παράγουμε ενέργεια από εγκαταστάσεις αποθήκευσης νερού για παράδειγμα με αντλησιοταμίευση όπως στο Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου του ΟΑΚαε, που σύντομα θα εξεταστεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο ή/και από βιοαπόβλητα όπως συμπληρωματικά για παράδειγμα της κομποστοποίησης της ΔΕΔΙΣΑ, τότε πρέπει να έχουμε κατάλληλο και ευκρινές ρυθμιστικό πλαίσιο με περιφερειακή αρμοδιότητα.
Αν πρέπει να προστατεύεται ο πολίτης δημότης ή αγρότης από την ενδεχόμενη υπερχρέωσης των υπηρεσιών των φορέων διαχείρισης του νερού ή/και των αστικών στερών αποβλήτων τότε απαιτείται η δημόσια λογοδοσία της κοστολόγησης και τιμολόγησης χωρίς όμως έλεγχο της σκοπιμότητας στις επιλογές της αυτοδιοίκησης που έχουν την αρμοδιότητα για την Ύδρευση οι Δήμοι και οι Δ.Ε.Υ.Α. και για την άρδευση οι ΤΟΕΒ ως αυτοδιαχειριζόμενοι φορείς που διοικούνται από τους οι χρήστες τους και εποπτεύονται από τους Δήμους, όπως και ο ΟΑΚαε και οι ΦοΔΣΑ.
Αν στον ‘’Απολογισμό για το 2022’’ στο σημερινό Περιφερειακό Συμβούλιο καταγράφονται υψηλές επιδόσεις της Περιφέρειας Κρήτης στον Σχεδιασμό και την Ένταξη για χρηματοδότηση δράσεων, μελετών και έργων με προτεραιότητα στο περιβάλλον τότε αναβαθμίζεται η ανάγκη της αποτελεσματικότητας χωρίς περιθώρια άσκοπων καθυστερήσεων στον συγχρονισμό με τις διαμορφούμενες ανάγκες, την αξιοποίηση των παρεχόμενων μέσων και πόρων, όπως και την έγκαιρη και άρτια υλοποίηση.
‘’Τότε θα ‘ναι όλο το νερό … σα δικό μας’’

Λευτέρης Κοπάσης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc ΟΑΚαε, Περιφερειακός Σύμβουλος Χανίων

ΥΓ: Αν θυμίζει Κίπλινγκ, χτες ήταν η παγκόσμια ημέρα ποίησης

Τα σχόλια είναι κλειστά.