Κρήτη:Παρέμβαση Γιάννη Κουράκη στην Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SEDEC (Κοινωνικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης, Απασχόλησης, Έρευνας και Πολιτισμού) της ΕτΠ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Στη συζήτηση της Επιτροπής SEDEC με θέμα τις παρεχόμενες υπηρεσίες κοινής ωφελείας Δήμων και Περιφερειών, μίλησε ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης και μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε. κ. Γιάννης Κουράκης.

Ο κ. Κουράκης υποστήριξε την αναγκαιότητα να γίνουν αποτελεσματικότερες οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για όλους, ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο και τον τόπο διαμονής τους.
Όπως επισήμανε, ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών είναι καθοριστικός, απαιτούνται όμως οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι.
Ακολουθεί η παρέμβαση του κ. Κουράκη.

 Κυρίες και κύριοι,
 Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της ΣΕΔΠ και της ΕΠΣΟΥ για την παρουσίασή τους και να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τομεακού Κοινωνικού Διαλόγου για τις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές για το σπουδαίο έργο.

 Εύχομαι αυτή να είναι η αρχή μιας συστηματικής συνεργασίας με την Επιτροπή SEDEC, δεδομένου ότι τόσο ο κοινωνικός διάλογος όσο και οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας σε υποεθνικό (τοπικό και περιφερειακό) επίπεδο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των αρμοδιοτήτων μας.

 Για την Σοσιαλιστική Ομάδα μάλιστα, αποτελούν τομείς υψηλής προτεραιότητας.

 Δεν μπορούμε να μιλάμε για Κοινωνική Ευρώπη χωρίς αποτελεσματικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας για όλους, ανεξάρτητα από το κοινωνικοοικονομικό τους υπόβαθρο και τον τόπο διαμονής τους.

 Σε κάθε περίπτωση, υπερασπιζόμαστε συστηματικά το δικαίωμα και την υποχρέωση των τοπικών και περιφερειακών αρχών να παρέχουν αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες.

 Το δικαίωμα αυτό υπονομεύθηκε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης λόγω άκριτων μέτρων λιτότητας.

 Η χώρα μου, η Ελλάδα, ξέρει πολλά για αυτά τα μέτρα.

 Η κρίση COVID επιβεβαίωσε την ανάγκη για υψηλής ποιότητας δημόσια αγαθά και υπηρεσίες.

 Ο ρόλος των Δήμων και των Περιφερειών στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών είναι καθοριστικός αλλά χρειάζονται επαρκείς οικονομικούς πόρους.

 Είναι καιρός να σταματήσουμε να θυσιάζουμε στο όνομα του εξορθολογισμού δημόσιες υπηρεσίες που καθορίζουν την ποιότητα ζωής, αλλά και την ίδια τη ζωή των πολιτών μας!

 Ζητούμε λοιπόν τη συστηματική διαβούλευση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές για τη διαμόρφωση των εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τον καθορισμό των προαπαιτούμενων διαρθρωτικών αλλαγών και υποστηρικτικών μέτρων.

 Ο ρόλος όλων σε αυτόν τον τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι καθοριστικός.

 Σας ευχαριστώ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.