Κρήτη:Στις Βρυξέλλες ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Κουράκης

ΣΤΗ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΚΡΗΤΗΣ

Σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα θα συζητηθούν στην συνεδρίαση της Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) την Τετάρτη 27 και Πέμπτη 28 Απριλίου, στην οποία συμμετέχει ο Γιάννης Κουράκης ως τακτικό μέλος.
Μεταξύ των θεμάτων είναι:
• Συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία
• Ο ρόλος των ΟΤΑ στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης Ε.Ε. – Ηνωμένου Βασιλείου
• Προώθηση των Ευρωπαϊκών Δημοκρατικών Αξιών μέσω της Εκπαίδευσης για την Καλλιέργεια Ιθαγένειας της Ε.Ε.
• Η ενεργειακή κρίση της Ευρώπης: Προστασία των Πολιτών στις περιφέρειες, τις πόλεις και τα χωριά.

Τα σχόλια είναι κλειστά.