Κρήτη:Συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος σε συνέδριο και παράλληλες συναντήσεις στην Αθήνα

Διήμερη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποίησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης και στελέχη της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, για θέματα περιβάλλοντος και υποδομών.
Ο Αντιπεριφερειάρχης και τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν στις εργασίες του 15ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή που διοργάνωσε το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), όπου παρουσιάστηκε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Κρήτης.

Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα αρμόδια στελέχη της Δ/νσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Συζητήθηκαν θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και των αρχικών βημάτων για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της Κρήτης.

Επίσης, στη συνάντηση με τα αρμόδια στελέχη της Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (ΔΔΦΠΒ) της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), υπήρξε πληροφόρηση για θέματα που αφορούν στις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) των περιοχών του δικτύου Natura 2000 Ανατολικής, Κεντρικής και Δυτικής Κρήτης.

Οι διήμερες δράσεις συναντήσεων ολοκληρώθηκαν με την πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με τη συμμετοχή των αρμόδιων στελεχών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών (ΥΠΟΜΕ), όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στο σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης δικτύου υδατοδρομίων – υδροπλάνων σε πανελλήνια κλίμακα, με έμφαση στην περιοχή της Κρήτης.
Στις συναντήσεις συμμετείχε ο Δ/ντής της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Μαρίνος Κριτσωτάκης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού Λένα Καργάκη και η Ειδική Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Χρυσάνθη Βογιατζή.

Τα σχόλια είναι κλειστά.