Κρήτη : Θέσεις και προτάσεις στην Οικονομική Επιτροπή από την Παράταξη« Η Κρήτη Μπροστά»

Η παράταξή μας «Η Κρήτη Μπροστά», συμμετείχε με θέσεις και προτάσεις στην 1η Οικονομική Επιτροπή της τρέχουσας θητείας του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, τις οποίες και παραθέτουμε.

Αρχικά ζητήσαμε σε σύντομο χρόνο ενημέρωση για το πρόγραμμα δράσης έργων της Περιφέρειας Κρήτης η έγκριση του οποίου έχει προηγηθεί της εκλογής των νέων περιφερειακών συμβούλων και η οποία δεν έχει καθοριστεί ακόμα.

Ψηφίσαμε ‘’παρόν’’ στα έργα και τις μελέτες η δημοπράτηση των οποίων λόγω του κατεπείγοντος διεξήχθη με απευθείας ανάθεση με προσκλήσεις και προκάλεσε την καταγγελία συλλογικών οργάνων που εκπροσωπούν τους κλάδους των μελετητών και των κατασκευαστών, χωρίς να αποδεχόμαστε κατ’ ανάγκην το περιεχόμενό της, ώστε να τεθεί υπό διερεύνηση.

Διαπιστώσαμε την ανάγκη ουσιαστικότερου ελέγχου των θεμάτων που αφορούν σε Δημόσια Έργα και Μελέτες καθώς δεν γνωμοδοτεί Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο προτείνουμε να συσταθεί από την Οικονομική Επιτροπή με τον ρόλο της Προϊσταμένης Αρχής σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Ζητήσαμε την παροχή εξοπλισμού που διατίθεται για την παρακολούθηση των θεμάτων της οικονομικής επιτροπής και για τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου πράγμα που φαίνεται ότι έχει δρομολογηθεί.

Στα θέματα προμήθειας εξοπλισμών για την συντήρηση του ΒΟΑΚ ενημερωθήκαμε για την αποδοχή της αρμοδιότητας της ΤΥ της Περιφέρειας Κρήτης.
Στα θέματα υλοποίησης έργων με αυτεπιστασία ζητήσαμε την επάρκεια της υπηρεσίας που επιβεβαιώθηκε και να εξεταστεί η αναλογία των εργαζομένων που είχαμε την διαβεβαίωση ότι θα διερευνηθεί.

Στα θέματα χρηματοδότησης ΤΟΕΒ ενημερωθήκαμε ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης εφόσον σχετικά αιτήματα δεν γίνονται αποδεκτά από το Υπουργείο.
Στα θέματα προβολής, συνεργασιών, αδελφοποιήσεων και συμμετοχής μέσω προγραμμάτων ζητήσαμε τον έλεγχο της σκοπιμότητας και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας.

Στα θέματα ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης και προβολής μέσω των ΜΜΕ ζητήσαμε να επεκταθούν περισσότερο σε θέματα οδικής ασφάλειας, αποφυγής των πνιγμών στην θάλασσα, ενάντια στο κάπνισμα, υπέρ των εμβολιασμών, στην προστασία του περιβάλλοντος με την ανακύκλωση αποφυγή των πλαστικών μιας χρήσης, αποφυγή της σπατάλης του νερού.

Στο θέμα οικονομικής ενίσχυσης της διοργάνωσης συνεδρίου της εταιρίας μεγάλων φραγμάτων στα Χανιά ζητήσαμε να ζητηθεί να συμπεριληφθεί εισήγηση από την Περιφέρεια Κρήτης σχετικά με το Φράγμα Βαλσαμιώτη αν μπορεί και για ποιους λόγους δεν έχει αποκατασταθεί από την ΤΥ της αντιπεριφέρειας Χανίων και τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. Σε σχέση με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης στο οποίο η Περιφέρεια είναι μέτοχος κατά 22% και εκπροσωπείται με δύο συμβούλους στο Διοικητικό Συμβούλιο να δημοσιοποιήσει την προσωρινή έκθεση ελέγχου του ΓΛΚ ώστε να γίνουν γνωστά τα θέματα και οι ευθύνες για τα οποία έχουν ζητηθεί να παρασχεθούν εξηγήσεις ώστε να σταματήσει η παραπλάνηση σχετικά με τον Οργανισμό και η συστηματική υποβάθμισή του.

Τέλος διαπιστώσαμε με ικανοποίηση την επάρκεια και τον ζήλο των στελεχών των υπηρεσιών της περιφέρειας τους οποίους ευχαριστούμε και συγχαίρουμε. Ειδική αναφορά οφείλουμε στο πρωτοποριακό σύστημα παρακολούθησης που έχει αναπτύξει η περιφέρεια για την ανάρτηση και παρακολούθηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής

*Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την παράταξη «ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» είναι:
Τακτικά Μέλη: 1) Κοπάσης Ελευθέριος 2) Παπαβασιλείου Νεκτάριος
Αναπλ. Μέλη: 1) Χρονάκης Νικόλαος 2) Ματαλλιωτάκης Γεώργιος

Τα σχόλια είναι κλειστά.