Κρήτη:Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Νέας προγραμματικής Περιόδου και οι ευκαιρίες για την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Κρήτης, υλοποίησαν Υβριδική Ενημερωτική Ημερίδα για τα “Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού” την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021, στο Ηράκλειο.
Την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Σπυρίδων Σπυρίδων.

Την Ημερίδα χαιρέτησαν, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Μαραβέλιας , ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Ιωάννης Κουράκης ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και εκ μέρους της ΚΕΔΕ, ο Γενικός Γραμματέας και Δ.Σ. Πύλου-Νέστορος Δημήτρης Καφαντάρης.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ στην ομιλία του, τόνισε το εύρος των χρηματοδοτικών πηγών της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027 και στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΑΑ για να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση: (α) με τη λειτουργία Τεχνικής Υπηρεσίας για την ενίσχυση της τεχνικής επάρκειας των Δήμων, με προτεραιότητα σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους ή σε Δήμους με ανεπαρκή Τεχνική Υπηρεσία, (β) με τα Ηλεκτρονικά Μητρώα Μηχανικών Μελετητών και Βοηθών Επιβλεπόντων – Επιμετρητών, που τηρεί και (γ) με τον συνεχώς επικαιροποιημένο «Ηλεκτρονικό οδηγό χρηματοδοτήσεων», που είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης αναφέρθηκε στα σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία της επόμενης προγραμματικής περιόδου, το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 ύψους 27 δις € και το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 32 δις.€, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση και ενδυνάμωση των Δήμων για την πλήρη αξιοποίησή τους και την υποστήριξη από την ΕΕΤΑΑ ιδιαίτερα των μικρών Δήμων της Κρήτης. Ο κ. Κουράκης τόνισε επίσης την αναγκαιότητα στελέχωσης των ΟΤΑ ,την εξάλειψη της γραφειοκρατίας, αλλά και την κατοχύρωση την Εταιρικής σχέσης των τριών διοικητικών επιπέδων (Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό).

Στόχος της Ημερίδας, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης και διαδικτυακά περίπου 100 αιρετοί και εργαζόμενοι από τους Δήμους της Κρήτης, ήταν η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία των ΟΤΑ, για την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.

Ειδικότερα:
 Το ΕΣΠΑ 2021-2027 και τις ευκαιρίες για την Τοπική Αυτοδιοίκηση παρουσίασαν ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Ιωάννης Φίρμπας, ο Προιστάμενος του Τομέα Περιβάλλοντος ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ κ. Νίκος Μαμαλούγκας, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Β΄ της ΕΥΣΕΚΤ Χρήστος Κύρκογλου, η Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΠΕΠ Κρήτης Μαρία Κασσωτάκη και ο Κοσμάς Σιδηρόπουλος, Στέλεχος ΕΕΤΑΑ – ΜΟΔ

 Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Ε. Κυρίτση, τις δράσεις του Πράσινου Ταμείου ο Πρόεδρός του κ. Στάθης Σταθόπουλος, για τα θέματα του Περιβάλλοντος εκ μέρους του ΥΠΕΝ η κα Α. Βάσση, ενώ για τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που ενδιαφέρουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση εισηγήθηκε ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ κ. Ιωάννης Γούπιος.

Τα σχόλια είναι κλειστά.