Κρήτη: Το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης χαιρετίζει την απόφαση του ΥΠΕΝ για την παράταση της προσθεμίας των αυθαιρέτων

Με ιδιαίτερη χαρά το σύνολο του τεχνικού κόσμου υποδέχεται την νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την παράταση προθεσμιών οι οποίες εκπνέουν το επόμενο διάστημα και αφορούν στην αυθαίρετη δόμηση.

Μετά από αιτήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τόσο πανελλαδικά όσο και από τα Περιφερειακά του Τμήματα (με την υπ΄ αριθμ 108/28-01-2021 ΕΞΕ ΤΕΕ ΔΩΔΕΚ, κοινή επιστολή ΤΕΕ Δωδεκανήσου και ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης προς Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Σκρέκα) η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017) και για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 (που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013) μεταθέτει κατά ένα έτος τις προθεσμίες για την περαίωση δηλώσεων και υποβολή σχεδίων – δικαιολογητικών για την τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Η ενέργεια αυτή του υπουργείου αναγνωρίζει σαφώς ότι λόγω της υγειονομικής κρίσης, υφίσταται μεγάλος αριθμός αιτημάτων μηχανικών που αντιμετωπίζουν σημαντική δυσχέρεια στην εμπρόθεσμη συγκέντρωση και καταχώρηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΤΕΕ Τμήματος Δωδεκανήσου

ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.