Λασίθι:Κατάρτιση και πιστοποίηση 342 εργαζομένων από το Επιμελητήριο Λασιθίου με χρηματοδότηση μισό εκατομμύριο ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης

Την ένταξη της πράξης και τη χρηματοδότηση του προγράμματος υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης

Πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης 342 εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων θα υλοποιήσει το Επιμελητήριο Λασιθίου, με τη δράση για κατάρτιση και πιστοποίηση που θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Κρήτης με μισό εκ. ευρώ.
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε την ένταξη της πράξης «Κατάρτιση – Πιστοποίηση εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων από το Επιμελητήριο Λασιθίου για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στην Περιφέρεια Κρήτης» και την ένταξη της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές».
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 342 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας και αυτοαπασχολούμενων που έχουν έδρα ή παράρτημα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιαστικά τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της οικονομίας.
Η δράση περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών έκαστο και πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Τα αντικείμενα κατάρτισης – πιστοποίησης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να επιλέξει αναφέρονται στο σχέδιο δράσης του Επιμελητηρίου.
Το έργο θα υλοποιηθεί από το Επιμελητήριο Λασιθίου και έχει προϋπολογισμό 494.510 ευρώ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.