Λασίθι:Υπογραφή σύμβασης 230 χιλ. ευρώ για την τοποθέτηση τεχνικού συμβούλου στο έργο της Μ.Ε.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ. Σητείας

Υπογράφηκε η σύμβαση για την ανάθεση τεχνικής υποστήριξης του ΕΣΔΑΚ στο πλαίσιο της κατασκευής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και χώρου υγειονομικής ταφής στο Δήμο Σητείας.

Την σύμβαση υπέγραψαν ο πρόεδρος του συνδέσμου κος Καλογεράκης και ο διευθύνων σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας VM&A κος Μιχαλόπουλος.

Η VM&A θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του ΕΣΔΑΚ κατά την κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του έργου ώστε:

• να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος για την κατασκευασιμότητα του έργου και να μην υπάρξουν σημαντικά απρόβλεπτα και καθυστερήσεις στην υλοποίηση,

• να εξασφαλιστεί ο σωστός σχεδιασμός του έργου και η επιλογή του απαραίτητου εξοπλισμού για να διασφαλιστεί το χαμηλότερο επενδυτικό αλλά και λειτουργικό κόστος της μονάδας και να αντιμετωπιστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, όπως προβλέπεται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου,

• να γίνει έλεγχος του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας επεξεργασίας ως προς τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές,

• να υπάρξει σωστός συντονισμός στις εργασίες και στα χρονοδιαγράμματα κατασκευής του έργου, ώστε αυτό να είναι σε πλήρη λειτουργία τον προβλεπόμενο από τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. χρόνο,

• να υπάρξει συνολικός συντονισμός σε κατασκευαστικά θέματα που θα προκύψουν κατά την κατασκευή

• να διασφαλιστεί τόσο η ποιότητα του έργου αλλά και η αποτελεσματικότητα των επιμέρους σταδίων,

• να γίνει έλεγχος των διεργασιών κατά την δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας,

• να γίνει ποιοτικός έλεγχος των παραγόμενων προϊόντων,

• να ολοκληρωθεί η προσωρινή ή/και οριστική παραλαβή του έργου

Η σύμβαση ανέρχεται στο ποσόν των 231.352,62 €, χωρίς Φ.Π.Α 24% και συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.