Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου

Την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα της Συγκλήτου στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Το μνημόνιο υπεγράφη από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή κ. Γεώργιο Μ. Κοντάκη και τον Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Αριστοτέλη Σκουντάκη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης, από πλευράς του Πανεπιστημίου Κρήτης ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Καθηγητής κ. Γεώργιος Κοσιώρης, οι Καθηγητές Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Γεώργιος Λιαπάκης και ο κ. Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος και η Προϊσταμένη του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΚΕΔΙΒΙΜ) κ. Αικατερίνη Τσαλίμη.
Από πλευράς του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου συμμετείχαν, ο Επικεφαλής της Επιστημονικής Επιτροπής του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου και Ερευνητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Μάριος Σπανάκης, ο Πρώην Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου κ. Ιωάννης Τσικανδηλάκης , ο Γραμματέας του Συλλόγου κ. Μιχάλης Αλιφιεράκης και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Σταματάκης.

Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να καθοριστούν οι τομείς στους οποίους τα δύο μέρη επιθυμούν να συνεργαστούν, προς όφελος και των δύο, και η προώθηση ενός πλαισίου συνεργασίας, μέσω κοινών εκπαιδευτικών δράσεων και ερευνητικών προγραμμάτων και ειδικότερα με τις ακόλουθες ενδεικτικά αναφερόμενες και όχι περιοριστικά δράσεις:

• Διοργάνωση από κοινού προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας έχει ήδη εγκριθεί και θα υλοποιηθεί άμεσα από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης ( ΚΕΔΙΒΙΜ) εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Προηγμένη Εκπαίδευση στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Κοινοτική Φαρμακευτική”, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Αχιλλέα Γραβάνη. Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι να ενισχύσει τις επιστημονικές γνώσεις των εργαζόμενων σε τομείς της φαρμακευτικής επιστήμης και την αναβάθμιση των υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας που προσφέρονται στο κοινό. Κύριος στόχος θα είναι η εξειδίκευση νέων φαρμακοποιών, που ως απόφοιτοι φαρμακευτικών σχολών, θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν άμεσα στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου φαρμακείου και να μεταβούν από την ακαδημαϊκή φαρμακευτική επιστήμη στην κοινοτική φαρμακευτική πρακτική.
• Συνδιοργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων και συνεδρίων.
• Ανάπτυξη από κοινού υλικού πληροφόρησης για τη διάχυση και τη δημοσιότητα επιστημονικών επιτευγμάτων.
• Υλοποίηση κοινής έρευνας, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, συμμετοχή σε κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες και επιστημονικές εκδηλώσεις.
• Ανταλλαγή πληροφοριών και δημοσιεύσεων, δημιουργία προτύπων ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων με στόχο την διαρκή εκπαίδευση φαρμακοποιών και άλλων επιστημόνων συναφών με τις επιστήμες υγείας αλλά και τις θετικές επιστήμες.

Με την υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου καταδεικνύουν τη δέσμευσή τους για την προώθηση της φαρμακευτικής επιστήμης στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.