Νέο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πλατανιά

Νέο Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ανακοινώνει ότι μετά την απόφαση του αρμοδίου Υφυπουργού  (ΦΕΚ 6046/20.12.21), δημοπρατήθηκε η εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού για το σύνολο του Δήμου Πλατανια, μετά την τεκμηριωμένη υποβολή φακέλλου  που είχε προηγηθεί και την επιτυχή διεκδίκηση ένταξης του Συνόλου των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και όχι τμηματικά.

Ο Δήμος Πλατανιά συμπεριλαμβάνεται  στην πρώτη κατηγορία των Δήμων της χώρας για τους οποίους  εγκρίθηκε η εκπόνηση του  ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ σε όλο το εύρος του ΔΗΜΟΥ του  και στις 4 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  (Πλατανιά, Κολυμβαρίου, Μουσούρων και Βουκολιών)

 Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ Ιωάννης Μαλανδράκης Ιωάννης ‘’… είναι   τεράστια η σημασία του θεμελιώδους και εμβληματικού αυτού  έργου,  το οποίο θα βάλει τις σωστές βάσεις για βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη στον Δήμο μας ,  με συγκροτημένο τρόπο, χρήσεις γης και πολεοδομικό σχεδιασμό που ανταποκρίνονται στο σήμερα και αύριο του τόπου μας . Παράλληλα θα υπάρξει  προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Είναι ένα έργο που θα εκτιμηθεί σε βάθος  χρόνου καθώς θα εκτιμηθεί και θα ωφελήσει  και τις  επόμενες γενεές….”

Τα Προγράμματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020 σκοπό έχουν την ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας και παράλληλα την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων και εν γένει την ορθολογική οργάνωση του χώρου με όρους βιωσιμότητας

Η σχετική  διακήρυξη του διαγωνισμού   που είναι σε εξέλιξη   αφορά σειρά  μελετών όπως , 

           Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)

  1. Σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας
  2. Σύνταξη Μελέτης Προσωρινής Οριοθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων
  3. Τοπογραφική αποτύπωση 

και έχει Π/Υ : 950.946,82 Ευρώ (συν Φ.Π.Α.)

Ο διαγωνισμός έχει αναθέτουσα αρχή το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η 12η-08-2022. 

Η Διάρκεια εκτέλεσης  της  Σύμβασης  εκτέλεσης είναι τριάντα έξι (36) μήνες

Τα σχόλια είναι κλειστά.