Οι εφοπλιστές συμφώνησαν να καταβάλουν φόρο 10%

Οι εφοπλιστές συμφώνησαν να καταβάλουν φόρο 10% . Αποκαλύψεις σχετικά µε τη φορολόγηση της ποντοπόρου ναυτιλίας …..

Αποκαλύψεις σχετικά µε τη φορολόγηση της ποντοπόρου ναυτιλίας έκρυβε η οµιλία του πρόεδρου της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Θεόδωρου Βενιάµη, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της.

Οπως αναφέρθηκε, οι εφοπλιστές αποφάσισαν να καταβάλουν φόρο 10% επί των εισαγόµενων ναυτιλιακών µερισµάτων ως φυσικά πρόσωπα στο νέο συνυποσχετικό που θα υπογράψει ο ελληνικός εφοπλισµός µε την πολιτεία.

Η απόφαση αυτή συµπίπτει µε την εκπνοή της προθεσµίας που έδωσε η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού της ΕΕ στην Ελλάδα, ώστε να προσαρµόσει το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την ελληνική ναυτιλία.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου συνυποσχετικού έγκεινται στην αόριστη χρονική διάρκεια αυτού, αλλά και στην καταβολή ενός σταθερού ποσοστού 10% επί των εισαγόµενων ναυτιλιακών µερισµάτων των φυσικών προσώπων.

«Η απόφαση αυτή αποδεικνύει, για άλλη µία φορά, την υπευθυνότητα και την ενότητα του κλάδου µας, καθώς και την ισχυρή βούλησή µας να συνεχίσουµε τη διαχρονικά ενεργή παρουσία µας στον τόπο µας» σηµείωσε ο κ. Βενιάµης, ο οποίος εξέφρασε συγκρατηµένη αισιοδοξία για την πορεία της ναυλαγοράς το 2019 και την ελπίδα ότι τόσο στον κλάδο των τάνκερ όσο και στα φορτηγά πλοία, παρά τη δύσκολη περίοδο που αντιµετωπίζουν τώρα, θα υπάρξει ενίσχυση. Παράλληλα επεσήµανε ότι ιστορικά, σε εποχές µε προκλήσεις και οικονοµικές αναταράξεις που επηρεάζουν τις ναυλαγορές, οι Ελληνες πλοιοκτήτες επιχειρούν µε το πλεονέκτηµα της προσαρµοστικότητας και της έµφυτης ικανότητας έγκαιρης επανατοποθέτησης.

Αρνητικοί παράγοντες

Δεν έκρυψε, ωστόσο, πως µια σειρά από αρνητικούς παράγοντες, όπως η επιβράδυνση στην κινεζική οικονοµία, τα σηµάδια κόπωσης που παρουσιάζει η Ευρώπη, οι εµπορικοί πόλεµοι µεταξύ σηµαντικών κρατών, το πρόσφατο ατύχηµα στη Βραζιλία, καθώς και οι επιπτώσεις στη διακίνηση φορτίων από τις εµπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ, αποτελεί πηγή ανησυχίας.

Από την άλλη, ανήσυχος εµφανίστηκε για τις επιπτώσεις από την απόφαση του IMO για την υποχρεωτική µετάβαση της ναυτιλίας σε νέα καύσιµα χαµηλής 0,5% περιεκτικότητας σε θείο στο ξεκίνηµα του 2020, τονίζοντας την ανάγκη επανεξέτασης της εν λόγω απόφασης.

Ο κ. Βενιάµης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ζήτηµα της ναυτικής εκπαίδευσης, επισηµαίνοντας πως πρέπει να γίνουν περισσότερα, ενώ υπογράµµισε πως η αναβίωση της ναυτοσύνης του λαού µας αποτελεί προτεραιότητα της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, «προκειµένου να µη χάσουµε ως έθνος τη ναυτική µας ταυτότητα και τεχνογνωσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η παραγωγή ικανοποιητικού αριθµού άρτια εκπαιδευµένων αξιωµατικών».

Κλείνοντας, τόνισε ότι η χώρα µας µπορεί να αναδειχθεί σε πόλο έλξης πολλών επιχειρηµατικών ναυτιλιακών και παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων, ειδικά σε µια περίοδο που η Ευρώπη αντιµετωπίζει αναταράξεις όπως το Brexit, ενώ παρέθεσε στοιχεία για τον ηγετικό ρόλο που διαδραµατίζει η ελληνόκτητη ναυτιλία στο παγκόσµιο εµπόριο. Συγκριµένα, όπως είπε, εκπροσωπεί άνω του 20% σε dwt της παγκόσµιας χωρητικότητας και άνω του 51% του κοινοτικού στόλου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.