Οι καθιζήσεις φρενάρουν την ολοκλήρωση του δρόμου Ηρακλείου – Μεσαράς

Οι καθιζήσεις φρενάρουν την ολοκλήρωση του δρόμου Ηρακλείου – Μεσαράς . Μια νέα μεγάλη καθίζηση, που σημειώθηκε στα πρανή της εξόδου του τούνελ ….

Μια νέα μεγάλη καθίζηση, που σημειώθηκε στα πρανή της εξόδου του τούνελ της Αγίας Βαρβάρας με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί ο υπό διαμόρφωση δρόμος της Μεσαράς, προκαλεί πονοκέφαλο για την εξέλιξη των εργασιών.

Η καθίζηση ήταν σχεδόν αναμενόμενη, καθώς ουσιαστικά είναι η φυσική εξέλιξη του ενός από τα τρία ορύγματα που έχουν καταγραφεί και συγκεκριμένα αυτού που εντοπίζεται στο ύψος του Απομαρμά. Η καθίζηση εκδηλώθηκε λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, που είχαν σαν αποτέλεσμα την κατάπτωση των εδαφών.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, (ΟΑΚ) Φώτης Καζάσης, αναφερόμενος στο όλο θέμα τόνισε ότι για μια ακόμα φορά αναδεικνύεται λανθασμένη ήταν η χάραξη της μελέτης του έργου, η οποία περνά από τα πιο λάθος σημεία, καθώς υπάρχουν τεράστιες υψομετρικές διαφορές και βεβαίως σοβαρότατη γεωλογική ακαταλληλότητα.

Ο ίδιος παραδέχεται ότι αυτά τα δεδομένα απαιτούν συνεχή παρακολούθηση του έργου και συντήρηση, καθώς λόγω της σαθρότητας των εδαφών κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι δεν θα καταγραφούν και άλλα τέτοια προβλήματα.

Από το προηγούμενο διάστημα καταγράφηκαν τρεις αστοχίες στην εξέλιξη του έργου, που αφορούν σε περιορισμένης κλίμακας κατολισθήσεις, στα πρανή των δρόμων στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας στο Πανασό και κοντά στον Απομαρμά…

Για την αποκατάσταση των τριών αστοχιών που έχουν εντοπιστεί, ορίστηκε γεωτεχνικός σύμβουλος που έχει ήδη καταθέσει δέσμη μέτρων για την αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει και στην κατεύθυνση αυτή προχωρά η αποκατάστασή τους.

Ειδικά στο όρυγμα που καταγράφηκε η νέα κατολίσθηση, βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδιασμός για την αποκατάστασή του με ειδική τεχνική στερέωσης και στατικής ενίσχυσης και παράλληλης αποστράγγισης των νερών.

Παρά τα τεχνικής φύσεως προβλήματα που ανακύπτουν στην υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τον ΟΑΚ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη γρήγορη ολοκλήρωση του έργου στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου και κοστολογημένου χρονοδιάγραμματος εργασιών.

Πηγή: patris.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.